برگزاری جلسه داخلی مدیریت بحران در آبفا منطقه تیران و کرون

شما اینجا هستید

با توجه به کاهش شدید بارندگی ها و بحران کم آبی ، مدیر آبفا منطقه تیران و کرون با حضور کلیه مسئولین قسمتها اقدام به برگزاری جلسه داخلی مدیریت بحران نمود. وی در این جلسه علاوه بر تاکید بر فرهنگ سازی مصرف بهینه آب از سوی پرسنل و گروه مروجین مصرف آب در بین شهروندان ، از مسئولین بهره برداری و فنی منطقه خواست با پیش بینی مشکلات پیش رو  تدابیر لازم را اتخاذ و نسبت به شناسایی و تجهیز چاههای آب شرب موجود برای زمان بحران اقدام نمایند و آمادگی لازم را برای مدیریت تامین آب شهروندان داشته باشند .

 

منبع: 
روابط عمومی آبفا استان اصفهان
دسته بندی خبر: 
سایر