اینجانب ملکی را خریده ام چگونه می توانم نام مالک قبلی را در قبض آب تغییر دهم ؟

شما اینجا هستید

تغيير نام پرونده به نام انتقال گيرنده و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري منوط به ارزيابي مجدد ملك و تسويه حساب كامل مي باشد. همچنین می توانید جهت اطلاع از چگونگی روند به شرح خدمات پرتال اختصاصی شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایید و یا با سامانه 1522 تماس حاصل فرمایید.