برای جابه جایی کنتور چه مدارکی باید ارائه داد؟

شما اینجا هستید

ارائه شناسه قبض از طریق تماس تلفنی با سامانه 1522 یا از طریق پرتال اختصاصی شرکت به نشانی www.abfaesfahan.ir و سپس پرداخت هزینه اعلام شده از سوی شرکت