درخواست تغییر مکان وسایل اندازه گیری

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • پایان

معرفی خدمت

عنوان :  جابجايي كنتور و سيفون فاضلاب، تغییر سطح انشعاب، تغییر مسیر انشعاب )

هدف :تغيير مكان داخلي کنتور و سیفون    دریافت فرم خام مشترکین     

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان  و مشترک

تعريف :

الف- تغيير مكان داخلي انشعاب آب و فاضلاب

چنانچه پس از نصب انشعاب و کنتوروسیفون ، مشترك تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهدبه نحوی كه محل انشعاب ولوازم آن نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود،  مشترك به هيچ شرح حق تغییرمکان داخلی انشعاب را نداردوجابجایی کنتوروسیفون می بایست با ارائه درخواست توسط مشترک ( ودرمواردی یه تشخیص شرکت)و با هزينه مشترك انجام شود.
 

ب- تغيير مكان خارجي انشعاب آب و فاضلاب

انشعاب آب و فاضلاب ، منحصراً مخصوص ملكي است كه در آن نصب و داير شده باشد و لذا جابجايي آن از ملکی به ملک دیگر ممنوع است

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست همزمان با ارسال توسط

دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی

مدارک موردنیاز(اسکن شده)

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده پیشخوان و یا مشترک حقیقی و مسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده پیشخوان و یا شخص حقیقی

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده پیشخوان و یا مشترک  ازطریق سایت وپیامک

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده (در صورت بلامانع بودن) در محل

-ارسال نتیجه ارزیابی از طریق پیامک به درخواست کننده دفاتر پیشخوان و متقاضی درخواست کننده


-محاسبه و تعيين مبلغ حقوق انشعاب و اعلام هزينه‌ها به درخواست کننده دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی

-ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری جهت تعیین قطر آب- فاضلاب

- ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی و اعلام توسط دفتر یا پورتال به مدیر منطقه

پرداخت مبالغ  از طریق پورتال و اعلام به دفتر، مشترک، مدیر منطقه و ثبت در پرونده 

- بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايی و ارسال به قسمت فنی بهره‌برداری


- نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب و اعلام به مشترک و دفاتر پیشخوان

 

مدارك لازم :

-شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه

 

 

 

 

 

 

تکمیل فرم درخواست