درخواست انشعاب آب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارسال مدارک

معرفی خدمت

عنوان :مراحل واگذاری انشعاب آب  

هدف :برقراری انشعاب آب   دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :
اداره آب و فاضلاب،دفاتر پیشخوان و متقاضي انشعاب آب

تعريف :
در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) با ظرفیت مشخص و با فشار مقرر و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید (بند ۱۷-۴ آیین نامه عملیاتی )

هر شخصي حقيقي يا حقوقي مي تواند براي هر واحد مسكوني ، تجاري ، عمومي و توليدي و غيره در محدوده خدماتي شركت درخواست برقراري انشعاب آب و فاضلاب را بنمايد. قبول درخواست برقراري انشعاب منوط به حصول شرايط زير است:
-  شركت ظرفيت و امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب مورد نياز متقاضي را در محل مورد تقاضا داشته باشد
-  ملك مورد نظر متقاضي كاملاً محصور و عملاً منفك از املاك مجاور بوده و بر و كف معبر در محل ملك توسط شهرداري مشخص شده باشد.
- موانعي براي انجام كار شركت از جمله حفاري محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
-  متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي آب و فاضلاب در محل مورد نظر و يا هر محل ديگري به شركت يا ساير شركتهاي آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.
-  در صورت وجود امكانات فني مراحل تقاضاي انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام مي گيرد.
-  ارزيابي ملك شامل تعيين  نوع کاربری ، تعداد واحد و تعيين حوزه ارزش معاملاتي ملك مي باشد.

تذکر:درصورت وجودامکان فنی نصب فاضلاب هردودرخواست باهم انجام خواهدشد

مدت زمان انجام كار :بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)،  انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست همزمان با ارسال مدارک موردنیاز(اسکن شده)
توسط دفاتر پیشخوان یا مشترک

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

 

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

 

-اعلام زمان بازدید به درخواست کننده حقیقی و درخواست کننده پیشخوان ازطریق

 

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و کنترل اصل مدارک و دریافت کپی آنها و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده در محل

 

ارسال پیام به درخواست کننده پیشخوان و متقاضی حقیقی جهت اطلاع از نتیجه ارزیابی (تایید یا عدم تایید بلامانع بودن واگذاری انشعاب)

 

در صورت تایید واگذاری انشعاب آب :

 

  • -محاسبه و تعيين حق و هزينه انشعاب و اعلام هرینه‌ها توسط پیامک به درخواست کننده پیشخوان و متقاضی حقیقی
  • -ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری  منطقه جهت تعیین قطرآب وفاضلاب
  • - ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده پیشخوان و متقاضی و اعلام توسط دفاتر پیشخوان یا شخص حقیقی به مدیر منطقه
  • پرداخت مبالغ محاسبه شده حق انشعاب و ثبت در پرونده 
  • - بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايي و ارجاع به قسمت فنی بهره برداری
  • - نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب  و اطلاع رسانی از طریق دفاتر پیشخوان و ارسال پیامک


مدارك لازم:
- سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر ( قولنامه با برگ واگذاري ) با فتوكپي

- پروانه ساختمان يا مجوز شهرداري با فتوكپي

- شماره رديف نزديكترين انشعاب به ملك يا قبض آن يا کدپستي

- شماره تلفن تماس با مشترک

- فتوكپي شناسنامه و کارت ملی مالک

-مجوز حفاری
 

تکمیل فرم درخواست