نمودار سازمانی

شما اینجا هستید

ساعات کاری ستادی آب وفاضلاب استان اصفهان
همه روزه ازساعت ۷:۱۵ تا ساعت ۱۶ به جز روزهای پنج شنبه، جمعه و روزهای تعطیل رسمی
ساعات کاری واحدهای خودگردان، مناطق شش گانه استان اصفهان
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ساعت ۱۴:۴۵ و روزهای پنج شنبه از ساعت ۷:۱۵ تا ساعت ۱۳:۳۰
تعطیلی : روزهای جمعه و تعطیلات رسمی
آدرس پستی: اصفهان خیابان هزار جریب،خیابان جابر ابن حیان شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
پست الکترونیک (Email):main[at]abfaisfahan.ir