چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
4 اسفند, 1398 - 07:05

درباره ما

اهداف [1]

استراتژی [2]

مأموریت [3]

چشم انداز [4]

خط مشی [5]

سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان در سال 1344 تشکیل شد و عملیات لوله گذاری و نصب انشعاب در دو بخش آب و فاضلاب را آغاز کرد .

به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی در 11 دیماه 1369 مبنی بر تشکیل شرکت های آب و فاضلاب در سراسر کشور ، " سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان " به " شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان "تغییر نام داد و کار تأسیس ادارات آب و فاضلاب در شهرهای تابعه استان را آغاز نمود. این شرکت تاکنون با واگذاری 1118325 و نصب 1116551 فقره انشعاب آب جمعیتی بالغ بر 4126841 نفر را در 92 شهر استان تحت پوشش خدمات آبرسانی قرار داده است .

در بخش فاضلاب نیز شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکنون با واگذاری 638139 و نصب 627140 فقره انشعاب فاضلاب ، جمعیتی معادل 2870000 نفر را در 28 شهر استان تحت پوشش خدمات جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب قرار داده است .
در بخش آب ؛ بهره برداري از طرح آبرساني به اصفهان بزرگ با ظرفيت 12/5 مترمكعب آب در ثانيه در فاز اول و دوم تصفيه خانه آب باباشيخعلي كه بزرگترين تصفيه خانه آب كشور مي باشد ، اجراي عمليات خط انتقال آب به چرمهين - باغ بهادران ، اجراي طرح بزرگ آبرساني به منطقه كويري جرقويه ، اجراي خط انتقال آب به شهر نطنز از ايستگاه پمپاژ رحمت آباد ، آبرساني به شهر ونك سميرم از محل چشمه ناز ، عمليات اجرائي خط انتقال آب به پيربكران ، عمليات آبرساني به شهر انارك از نائين ، آبرساني به اردستان و روستاهاي مسير ، آبرساني به شهر جندق با نصب آب شيرين كن ، آبرساني به شهر كوهپايه ، حفرچاه فلمن مباركه و خط انتقال آب به منبع صفائيه و محمديه ، تقويت شبكه آبرساني شهر اصفهان با اجراي خطوط انتقال آب ، آبرساني به شهر خوانسار از سرشاخه هاي دز از طريق قمرود ، بهره برداري از طرح آبرساني به شهرضا از محل چاه هاي منطقه وردشت سميرم و ساخت مخزن ذخيره آب در اكثرشهرهاي استان از افتخارات اين شركت است .

در بخش فاضلاب نيز با وجود ؛ تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان به عنوان بزرگترين تصفيه خانه فاضلاب كشور به روش لجن فعال متعارف و دومرحله اي A-B و با دبي ورودي پايان طرح 250/000 مترمكعب در روز ، تصفيه خانه فاضلاب سپاهان شهر به ظرفيت 60/000 نفر و دبي ورودي پايان طرح 12/000 مترمكعب در شبانه روز ، فاز اول تصفيه خانه شرق اصفهان به ظرفيت 250/000 نفر و دبي ورودي پايان طرح 100/000مترمكعب در شبانه روز با ظرفيت 500/000 نفر پس از اجراي فاز دوم ، طرح توسعه تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با دبي ورودي پايان طرح 145/000 مترمكعب در شبانه روز با جمعيت پايان طرح 800/000 نفر ، تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر با ظرفيت 36/000 نفر و دبي ورودي پايان طرح 68/000 مترمكعب در شبانه روز ، تصفيه خانه فاضلاب مباركه با ظرفيت 78هزار نفر ، احداث فاز اول تصفيه خانه فاضلاب نجف آباد به ظرفيت 100 هزارنفر ، و همچنين تصفيه خانه فاضلاب باغبهادران ، اجرائي شدن مصوبه هيئت وزيران درخصوص اصلاح و بازسازي شبكه فاضلاب شهر اصفهان به مبلغ 200 ميليون يورو ، احداث و بهره برداري از شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب در 28 شهر استان ، 24 واحد تصفيه خانه فاضلاب در مدار بهره برداري ، اجراي طرحهاي فاضلاب در 32 شهر استان ، شروع مطالعات طراحي شبكه جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب 27 شهر استان ، اجراي كلكتور اصلي انتقال فاضلاب مناطق شمال و شمال غرب شهر اصفهان ( نگين ) به تصفيه خانه شمال به طول 22 كيلومتر ، شركت آبفاي استان اصفهان به عنوان سرآمد شركت هاي آب و فاضلاب كشور محسوب مي شود .