چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
28 بهمن, 1398 - 22:10

ماموریت

          ماموریت ما ايجاد و بهره‌برداري از تاسيسات مربوط به تامين، انتقال و توزیع پايدار نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي و همچنين جمع آوری، انتقال، تصفیه فاضلاب و ایجاد امکان استفاده مجدد و يا دفع بهداشتي پساب مطابق با استانداردهای ملي می‌باشد .
      این شركت با توسعه ، بازسازی و بهسازی شبکه ها و تاسیسات آب و فاضلاب و  بهره برداری بهینه از منابع و امکانات موجود، در صدد است تا خدمات آب و فاضلاب را با استفاده از روشهاي مختلف فني و اقتصادي و مطابق استاندارهاي ملي و بين المللي در اختيار جامعه هدف قرارداده  و با اعمال مديريت عرضه و تقاضا در جهت ارتقای  كيفيت خدمات مربوطه با رعايت حقوق ذينفعان و تامین رضایت مشترکین و با حفظ موازين زيست محيطي و رويكرد اقتصادي ایفای نقش می‌نماید.