چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
26 مرداد, 1398 - 18:33

لیست دفاتر پیشخوان خدمات دولت

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان [1]

 

رديف عنوان دستگاه عنوان خدمت کد دفتر ارائه کننده خدمت نام مسئول دفتر آدرس و تلفن دفتر
1 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131174 سمیرا سیمافر جی-کردآباد-تابان (35293835)
2 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131064 محمدرضا صمیمی فردوسی-مجتمع نیکان (32240200)
3 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131233 سید هادی ضیایی بزرگمهر-روبروی مبارزان (32280355)
4 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131355 محمدرضاکریم پور سه راه فنارت (35317143)
5 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131135 علیرضا وطنی نشاط جنب اداره پست (32224070)
6 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131313 مینا باقریان چهارراه آپادانا (36614101)
7 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131017 مهناز صابری امیرحمزه (38714021)
8 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131261 سارا سادات فاطمی قائمیه (37881025)
9 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131308 رویا معتمدی میدان لاله (09131002623)
10 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131378 نفیسه محمدی خاقانی (36270686)
11 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131202 مریم خرازی شریف غربی (37351330)
12 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131236 مسعود طلایی خرم -شهیدان (33370351)
13 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131004 امینی دهنو (33861854)
14 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه   دهقان آتشگاه (37732119)
15 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131101 اکبر رحمتی فلکه زینبیه (35522005)
16 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131036 حمید روحانی پروین شیخ طوسی (35595000)
17 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131133 علی کریمی حصه (4535583498)
18 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131296 داوود اسماعیلیان ملک شهر مطهری (34399600)
19 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131084 سهیلا آتشی کاوه سه راه ملک شهر (34527004)
20 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131006 سید محمد حسن دیباجی ملک شهر مفتح (34410008)
21 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131271 سپیده رییسی امام خمینی ورودی خانه اصفهان 33335827)
22 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131281 امراله شهبازی رباط اول (33388190)
23 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131193 سعید مسعودی فر امام خمینی مشیر الدوله (33870332)
24 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131027 احمد یزدانی خوراسگان  (35218595)
25 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131363 سید امین روحانی ارغوانیه (35311205)
26 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131327 راحله جهانبانی بلوار ارتش جنب کوچه شهید بهرامی (36258405)
27 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131032 مجید الهی دوست هزارجریب روبروی دانشکده پزشکی (36695346)
28 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131319 مهدی پور نقشبند مدرس (34479719)
29 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131303 پریسا کیان ارثی  سپاهان شهر (36514972)
30 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131126 زهره مهرابی کوشک  (33565588)
31 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131168 آقای فرجاد خمینی شهر-مدرس (33515090)
32 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131047 آقای هاشمی خمینی شهر - امیر کبیر(33515500)
33 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131413 آقای حبیبی فریدونشهر-وحدت آباد (09133721526)
34 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131254 آقای صفری فریدونشهر-شریعتی-جنب بانک صادرات(03157593083)
35 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131172 آقای نیک نژاد زرین شهر-بلوار بهشتی (52234126)
36 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131265 خانم رنجبر زرین شهر فلکه مرکزی (52225510)
37 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131046 آقای طغیانی زرین شهر -شریعتی (52236064)
38 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131087 شرکت امین ارتباطات احمد آباد-نبش کوچه گلستان (03132255557)
39 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131336 حسن عادلی (3381336)
40 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131369 سجاد افضلی چهارباغ بالا (72131369)
41 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131173 آقای فروزانفر اردستان (54242003)
42 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131182 فرشته نوربخش امیرکبیر (33862101)
43 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131349 ملیحه صحتی بهارستان(09161310036)
44 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131249 افسانه مرشدی داران (03157224444)
45 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131390 قنبرعلی بهارستانی داران (03157228386)
46 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131420 فاطمه واعظ زاده داران (03157226761)
47 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131104 آقای شاکریان میدان حج (34520961)
48 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131248 خانم باقرزاده فروغی (33385650)
49 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131152 محمد زالی بویین (03157522894)
50 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131030 سیدهاشم موسوی میاندشت(0315752414)
51 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131088 سمانه شعربافان فلاطوری(09135524160)
52 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131184 شرکت کیان ارتباطات رستاک آپادانا پل سرهنگ بلوار عطارنیشابوری(09132031248)
53 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131234 احمد بهرامیان سمیرم(53666060)
54 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131398 بدرالسادات فاطمی سمیرم(09135485900)
55 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131001 رقیه اسکندری سمیرم (09132227357)
56 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131066 آقای زارعی کهندژ(09178922780)
57 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131346 حسن سرایی خانه اصفهان(09139189186)
58 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131045 جعفر صمدانی خانه اصفهان(34410111)
59 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131318 لیلا فلاح رباط اول(09103000356)
60 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 720131306 آزاده کورنگ بهشتی خیابان لاله (09133083246)
61 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131309 محمد جلالی خ رودکی(09162675470)
62 شرکت آب وفاضلاب اصفهان کلیه خدمات فروش انشعاب وخدمات ثانویه 72131372 الهه زارعان کلیشاد(09132056488)