چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
4 اسفند, 1398 - 23:37

همسطح سازي دريچه فاضلاب در بلوار شهيد حسيني نايين

 به گزارش رابط روابط عمومي آبفا منطقه نايين ، درپي عمليات  شهرداري نايين در زمينه اصلاح طرح بلوار شهيد حسيني و فضاي سبز  بلوار ، دريچه هاي فاضلاب كه قبلا" در فضاي سبز قرار داشتند در مسير خيابان قرارگرفت كه بدليل غيرهمسطح شدن و خطر برخورد وسايل نقليه ،اكيپ حوادث و اجراييات منطقه نسبت به همسطح سازي دريچه ها با كاهش سطح ارتفاع تنوره منهولهاي مذكور اقدام نمود.

حوزه: 
مدیرعاملواحد های خودگرداننائين
[1]