چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
16 تير, 1399 - 17:27

اجراي 257 متر توسعه شبكه آب در سه كوچه شهر نجف آباد

در راستاي مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع اجراي 257 متر لوله گذاري آب در سه كوچه نجف آباد انجام شد به گزارش امور فني مهندسي منطقه با بررسي و تهيه  پروفيل ، عمليات توسعه  شبكه آب كوچه هاي ( شهيدان غفوري - بهرامي - سروستان 12) در دستور كار قرار داد  كه با اجراي لوله گذاري آب به طول  257 متر با قطر 90و 110ميلي متري پلي اتيلن با هزينه اي بيش از 380 مبليون ريال  از محل اعتبار جاري بيش از 30 واحد مسكوني از آب شرب سالم و بهداشتي  بهره مند شدند 

حوزه: 
مدیرعاملواحد های خودگرداننجف آباد
[1]