صفحه اطلاعات واحد

شما اینجا هستید

  • ارتباط با امورمالی و ذیحسابی

  • شرح وظايف مدير امور حسابرسي

نمابر: 
۰۳۱۳۶۶۸۹۵۸۶
سعادت بهزادي
مدرک تحصیلی: 
ليسانس مديريت
modir_mali[at]abfaisfahan.ir