لنجان

شما اینجا هستید

واحد مشتركين آبفا منطقه لنجان در دی ماه سال 96 اقدام به واگذاري 1813 فقره انشعاب آب و فاضلاب نمود كه از اين مقدار تعداد 135 فقره انشعاب آب و 1678 فقره انشعاب فاضلاب مي باشد .

واحد مشتركين آبفا منطقه لنجان در دی ماه سال 96 اقدام به واگذاري 1813 فقره انشعاب آب و فاضلاب نمود كه از اين مقدار تعداد 135 فقره انشعاب آب و 1678 فقره انشعاب فاضلاب مي باشد .

در دیماه سال 96  واحد نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه لنجان اقدام به نصب تعداد 91مورد انشعاب آب جدید ، در اقطار 2/1، 4/3و نمود و همچنین  نصب تعداد 213مورد انشعاب فاضلاب ، در اقطار 110،125، 160 را در دستور کار خود قرارداد.

با همت واحد كنتور نويسي امور مشتركين آبفا منطقه لتجان در دی ماه سال 96 تعداد 27670 كنتور آب قرائت و پس از انجام محاسبات قبوض آنها توزيع گرديد .اين در حالي است كه در 11 ماهه منتهی به سال 96 تاکنون تعداد 301844کنتور اب قرائت شده است.

طبق آمار ارائه شده توسط واحد مشتركين آبفا منطقه لنجان در دی ماه سال جاري تعداد 4952 اخطاريه به همراه قبوض آب بها براي مشتركين بدهكار منطقه ارسال شد .اين اقدام در راستاي كاهش مطالبات و افزايش وصولي آب بها انجام گرديد .

با تلاش واحد امور مشتركين آبفا منطقه لنجان در دی ماه سال جاري براي مشترك پر مصرف برگ اخطاريه ارسال شده است .گفتني است اين اخطاريه ها به همراه قبوض آب بها براي مشتركين پر مصرف ارسال شد كه گامي موثر در مديريت مصرف بهينه آب مي باشد .

دردیماه سال جاری واحد نصب انشعاباب آب وفاضلاب منطقه لنجان 109دستگاه کنتور خراب را تعویض کرد .گفتنی است این عملیات درراستای تکریم ارباب رجوع وجلوگیری در هدر رفت اب انجام شد.

با توجه به فرا رسيدن ايام نوروز تبليغات محيطی در خصوص سازگاری با كم آبی در منطقه لنجان انجام شد بمنظور ترويج مديريت فرهنگ صرفه جوئي وسازگاری با كم آبي ونياز بسيج عمومي در اين جهت تعدادي بنر در ابعاد مختلف در نماز جمعه ، مساجد وسطح شهرستان نصب گرديد. 

در راستای تاکیدات مدیر عامل محترم همچنین اقدامات انجام شده در آبفا منطقه لنجان در خصوص فرهنگ سازی مصرف بهینه آب و سازگاری با کم آبی در منطقه، مهندس بیکیان مدیر آبفا با هماهنگی امور مشترکین این منطقه اقدام به برگزاری جلسه ای با دعوت و حضور مشترکین پر مصرف این شهرستان نمودند .لازم به ذکر است طی این جلسه مدیر آبفا ضمن گزارشی از اب پشت سد زاینده رود وصحبت در خصوص کم بود آب در دسترس و مشکلات پیش رو به این مشترکین متذکر شد با ادامه مصرف نادرست و بی رویه آب احتمال قطعی آب و حتی جیره بندی در فصل گرما را خواهیم داشت .

با تلاش بي دريغ و شبانه روزي  نيرو هاي واحد بهره برداري آبفا لنجان و با هدف جهت جلوگيري از گرفتگي و رفع پس زدگي فاضلاب  ، بالغ بر 13817متر از شبكه فاضلاب مباركه در دی ماه سال 96 شستشو و لايروبي شد .گفتنی است در 11ماهه منتهی به سال 96بلغ بر 243کیلومتر شبکه های فاضلاب شستشو ولایروبی شد.

صفحات