دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

شما اینجا هستید

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد، دفتر مدیریت مصرف آبفا اصفهان به دلیل عملکرد موفق در کاهش قابل توجه مقدار آب بدون درآمد موفق به کسب تندیس و لوح تقدیر از سوی مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور گردید.