امروز : ۲۲ آذر, ۱۳۹۷ - ۰۴:۲۳

شما اینجا هستید

عملیات لوله گذاری فاضلاب اشترجان مرحله۳شهر فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۱-۴-۹۷
در جریان
لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهر سده لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۲-۴-۹۷
در جریان
عملیات لوله گذاری فاضلاب اشترجان مرحله۲شهر فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۰-۴-۹۷
در جریان
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب محله ولاشان(۲) شهر درچه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۹-۴-۹۷
در جریان
تکمیل مخزن آب بتنی مدفون۲۰۰۰متر مکعبی بوئین و میاندشت (با ارزیابی کیفی) استعلام۲۲۸-۴-۹۷
در جریان
خرید و اجرای کوبیکل های برق فشار متوسط جهت پست برق ورودی تصفیه خانه آب با با شیخعلی اصفهان مناقصه شماره ۲۱۱/۲-۳-۹۷
در جریان
خرید و اجرای چهار عدد کوبیکل ۲۰ کیلو ولت جهت فاز توسعه تصفیه خانه فاضلاب شمال شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۹۵/۳-۳-۹۷
در جریان
خريد ۶۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۹۴/۳-۳-۹۷
در جریان
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمانهای جانبی و محوطه سازی طرح آبرسانی خوانسار مناقصه شماره ۲۱۴/۲-۳-۹۷
در جریان
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهراژیه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۴۰/۶-۳-۹۷
در جریان
زیر سازی و آسفالت محوطه تصفیه خانه آب بابا شیخعلی مناقصه شماره ۲۲۷-۳-۹۷
در جریان
خرید۴ دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره ۱۳۳/۷-۳-۹۷
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۴۹.۵-۳-۹۷
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه برخوار مناقصه شماره ۲۱۹-۳-۹۷
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه فولادشهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۸-۳-۹۷
در جریان
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفیه خانه فاضلاب ، منابع بیست هزار و هشت بهشت شاهین شهر و اداره گز مناقصه شماره ۲۲۶-۳-۹۷
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره ۲۲۵-۳-۹۷
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شرق مناقصه شماره ۲۲۴-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۳-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۲-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب بلوار ملت منطقه دو اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۱-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرای شبکه فاضلاب فاز یک سروستان منطقه شهرضا (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۰-۳-۹۷
در جریان
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ملک آباد باغبهادران به روشpc منطقه لنجان (دو مرحله ای) مناقصه ۱۷۳/۵-۳-۹۷
در جریان
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب محمود آباد(به روشpc)منطقه پنج (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۵۶/۶-۳-۹۷
در جریان
اجرای عملیات کارهای باقیمانده بخش ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر نطنز مناقصه شماره ۱۸۲/۴-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۱۶۱/۶-۳-۹۷ اصلاحیه
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره ۱۵۴/۶-۳-۹۷ اصلاحیه
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره ۱۵۳/۶-۳-۹۷ اصلاحیه
در جریان
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارجهت مشارکت در ایجاد بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دهاقان در ازای واگذاری بخشی از پساب (به روش بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳/۳-۳-۹۷
در جریان
مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب محله فودان درچه (منطقه خمینی شهر ) مناقصه شماره ۲۱۷-۳-۹۷
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار C250 90 کیلوئی جهت شهر اشترجان مناقصه شماره ۲۱۶-۳-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ ، ۲۵۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر جهت شهر اشترجان مناقصه شماره ۲۱۵-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهراژیه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۴۰/۵-۳-۹۷
منقضی شده
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمانهای جانبی و محوطه سازی طرح آبرسانی خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۴-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۳-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری باقیمانده خط انتقال فاضلاب محله ششجوان شهر بوئین و میاندشت(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۲-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مناقصه شماره ۱۷۴/۴-۳-۹۷
منقضی شده
اپراتوری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ منطقه اردستان مناقصه شماره ۱۹۷/۲-۳-۹۷
منقضی شده
تهیه کالا و اجرای خط انتقال فاضلاب شهر زاینده رود (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۹-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب ولاشان شهر درچه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۸-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۷-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات کارهای باقیمانده بخش ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر نطنز(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۲/۳-۳-۹۷
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ملک آباد باغبهادران به روشpc منطقه لنجان (دو مرحله ای) مناقصه ۱۷۳/۴-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ محمود آباد(به روشpc)منطقه پنج (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۵۶/۵-۳-۹۷
منقضی شده
احداث مخزن۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی زمینی مدفون دامنه منطقه فریدن (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۵/۶-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه شماره ۲۰۵-۳-۹۷
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه شهرضا مناقصه شماره ۲۰۴-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات نگهداری و رسیدگی به حوادث شبکه و انشعابات فاضلاب ، شستشو ، لایروبی ، همسطح سازی ، تعمیر و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره ۱۷۷/۴-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۱/۶-۳-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۱۶۱/۵-۳-۹۷
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو