امروز : ۴ مهر, ۱۳۹۷ - ۰۵:۲۷

شما اینجا هستید

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر ۳۰۰میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره ۱۷۸-۳-۹۷
در جریان
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر ۶۰۰میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۳۷/۲-۳-۹۷
در جریان
اجرای خط انتقال آب از خیابان لوله تا مجتمع مسکونی سپهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۷۶-۳-۹۷
در جریان
اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مناقصه شماره ۱۷۴-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه-اسماعیل ترخان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۶/۲-۳-۹۷
در جریان
خريد كنتورهاي قطر ۴/۳ اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) مناقصه شماره ۱۷۵-۳-۹۷
در جریان
خریدیک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان مناقصه شماره ۱۳۸/۴-۳-۹۷
در جریان
خرید۴ دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره ۱۳۳/۴-۳-۹۷
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره ۱۷۱-۳-۹۷
در جریان
خدمات رسیدگی به حوادث،نصب انشعابات،تعویض کنتور و خدمات مشترکین و نیروی انسانی چادگان مناقصه شماره ۱۷۰-۳-۹۷
در جریان
نصب و اصلاح و تعویض انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۵۹/۲-۳-۹۷
در جریان
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره ۱۵۷/۲-۳-۹۷
در جریان
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژمحمود آباد(به روش PC) (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۵۶/۲-۳-۹۷
در جریان
اجرای قسمتی از کلکتور فاضلاب شهرنجف آباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۲/۲-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۱۶۱/۲-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره ۱۶۰/۲-۳-۹۷
در جریان
احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی زمینی مدفون دامنه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۵/۳-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره ۱۴۴/۳-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره ۱۴۳/۳-۳-۹۷
در جریان
فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعاب آب
در جریان
بازسازی حلزون ۲ دستگاه دکانتر قدیمی آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره ۱۵۵/۲-۲-۹۷ اصلاحیه
در جریان
مزایده اجاره اراضی تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر جهت ۳ سال زراعی مزایده شماره ۱۶۷-۲-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب قطر ۴۰۰ میلیمتر همراه با اتصالات الکتروفیوژن جهت منطقه لنجان مناقصه شماره ۱۶۵-۳-۹۷
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۱۶۴-۳-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ ،۲۵۰، ۳۱۵ ، ۴۰۰ ، ۵۰۰ ، ۶۰۰ و ۸۵۰ میلیمتر جهت مناطق پنجگانه آبفای شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۶۳-۳-۹۷
منقضی شده
خریدیک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان مناقصه شماره ۱۳۸/۳-۲-۹۷
منقضی شده
مزایده اجاره پارکینگ چشمه توتی شماره ۱۳۴/۳-۲-۹۷
منقضی شده
خرید۴ دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره ۱۳۳/۳-۲-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه –اسماعیل ترخان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۶-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره ۱۵۴/۲-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره ۱۵۳/۲-۲-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر اژیه (دو مرحله ای) مناقصه ۱۴۰/۳-۲-۹۷
منقضی شده
رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی منطقه یک اصفهان (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۹-۲-۹۷
منقضی شده
اصلاح و نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه یک مناقصه شماره ۱۶۸-۲-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی بهره برداری از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۲/۲-۲-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۱/۱-۲-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ،نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ،قرائت کنتور و خدمات اداری در خوانسار مناقصه شماره ۱۳۵/۳-۲-۹۷
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک مناقصه شماره ۱۵۸-۲-۹۷
منقضی شده
اجرای قسمتی از کلکتور فاضلاب شهرنجف آباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۲-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۱۶۱-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره ۱۶۰-۲-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژمحمود آباد(به روش PC) (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۵۶-۲-۹۷
منقضی شده
نصب و اصلاح و تعویض انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۵۹-۲-۹۷
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک مناقصه شماره ۱۵۸-۲-۹۷ اصلاحیه
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره ۱۵۷-۲-۹۷
منقضی شده
امور مشترکین فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۱/۲-۲-۹۷
منقضی شده
احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی زمینی مدفون دامنه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۵/۲-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره ۱۴۴/۲-۲-۹۷
منقضی شده
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره ۱۴۳/۲-۲-۹۷
منقضی شده
آگهی شناسایی در زمینه مشاوره، طراحی، اجرا و پشتیبانی سامانه های حفاظت الکترونیک هوشمند
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو