مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب محله بیستجان شهر زاینده رود منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 101-2-97
در جریان
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 و 125 میلیمتر پوش فیت جهت ستاد و خمینی شهر مناقصه شماره 100-2-97
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 110 میلیمتر جهت خطوط انتقال چاههای بحران مناقصه شماره 99-2-97
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر 200 میلیمتر جهت خطوط انتقال چاههای بحران مناقصه شماره 98-2-97
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب قطر160 میلیمتر جهت خطوط انتقال چاههای بحران مناقصه شماره 97-2-97
در جریان
ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شماره3 لنجان به روشPC (دومرحله ای) مناقصه شماره 74-2-97 اصلاحیه
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده منطقه2 شهر اصفهان(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 96-1-97
در جریان
عملیات لوله گذاری فاضلاب محله بهجت آباد منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 95-2-97
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه بهارستان مناقصه شماره 94-2-97
در جریان
حفر یک حلقه چاه ضربه ای و گمانه آزمایشی در محدوده منطقه نائین مناقصه شماره 46/3-2-97
در جریان
خرید لوله فولادی آبده چاه مناقصه شماره 91-1-97
منقضی شده
خرید 60 دستگاه الکترو پمپ شناور مناقصه شماره 90-1-97
منقضی شده
خرید کابل برق لاستیکی مخصوص آب شرب مناقصه شماره 89-1-97
منقضی شده
خریددیزل ژنراتور650 کیلوولت آمپر،تابلوی کنترل،کاناپی،تریلی همراه با راه اندازی جهت منطقه جلگه مناقصه شماره37/3-1-97
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 200و300میلیمتر جهت مناطق شاهین شهر ودو شهر اصفهان مناقصه شماره 93-1-97
منقضی شده
خرید تابلو راه انداز چاه مناقصه شماره 92-1-97
منقضی شده
عملیات اجرای رسیدگی به حوادث و اتفاقات منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 88-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه پنج مناقصه شماره 87-1-97
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره 86-1-97
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زاینده رود (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 85-1-97
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :200، 315 ، 400 ، 500 ، 600 میلیمتر جهت منطقه لنجان و مبارکه مناقصه شماره 83-1-97
منقضی شده
خریدلوله فولادی قطراسمی 300و 500 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 82-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله فولادی اسپیرال به همراه پوشش قطر 1400 میلیمتر مناقصه شماره 81-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200و 250 میلیمتر جهت منطقه فلاورجان مناقصه شماره 80-1-97
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر 700میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 79-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
طراحی، تأمین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری اداره مرکزی مناقصه 84-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سپاهانشهر مناقصه شماره 78-1-97
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب باقیمانده شهرزاینده رود (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 77-1-97
منقضی شده
اجرای عملیات تکمیلی سازه تصفیه خانه فاضلاب شهر چادگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 76-1-97
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح وشبکه فاضلاب منطقه 3اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 75-1-97
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ4 پمپه 90 کیلو واتی و مخزن1000 متر مکعبی شهر مدیسه منطقه لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره 25/2-1-97
منقضی شده
آگهي شناسائي
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن تک جداره آب شرب در اقطار : 90 ، 110 ، 160 و 200 میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره 73-1-97
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200و 250 ، 315 ، 400 ، 500 و 600 میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره 72-1-97
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200و 250 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 71-1-97
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 70-1-97
منقضی شده
سازه ایستگاه پمپاژ و ساختمان های جانبی و محوطه سازی طرح آبرسانی منطقه خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 69-1-97
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر زاینده رود محله بیستجان منطقه لنجان (قسمت اول) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 68-1-97
منقضی شده
اجرای عملیات سفت کاری ساختمان اداری امور آبفا منطقه شاهین شهر و میمه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 67-1-97
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده منطقه دو اصفهان(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 66-1-97
منقضی شده
لوله گذاری آب جهت خط آبرسانی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان منطقه شاهین شهر(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 65-1-97
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :200 ، 250 ، 315 ، 400 ، 500 ، 600 میلیمتر جهت منطقه فلاورجان مناقصه شماره 33/2-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
خرید، حمل ، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه بو و اجرای پوشش کانال ورودی تا دانه گیر تصفیه خانه شهرضا از جنسGRP مناقصه شماره 64-1-97 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید، حمل ، نصب و راه اندازی آشغالگیر مکانیکی ریز تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 63-1-97 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید، حمل ، نصب و راه اندازی هواده های سطحی تصفیه خانه فاضلاب شهر ضا از نوع آسپیراتور مناقصه شماره 62-1-97 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور( 550، 700 و 1000) کیلوولت آمپردر حالت Prime،تابلوی ATS همراه با راه اندازی جهت منطقه دهاقان مناقصه شماره 61-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مناقصه خرید سه دستگاه آب شیرین کن(R O) قابل حمل هر کدام به ظرفیت 800 متر مکعب در شبانه روز، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی دو ماه جهت شهرستان برخوار شماره مناقصه 97-1-60 اصلاحیه
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه ضربه ای و گمانه آزمایشی در محدوده منطقه نائین مناقصه شماره 46/2-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
حفر چهار حلقه چاه(ضربه ای-دستی)در منطقه لنجان مناقصه شماره 45/2-1-97 اصلاحیه
منقضی شده
حفر چهار حلقه چاه ضربه ای در محدوده منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 40/2-1-97 اصلاحیه
منقضی شده

صفحات