امروز : ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار ۲۰۰، ۲۵۰و ۳۱۵میلیمتر جهت شهرفلاورجان مناقصه شماره ۲۱۷-۳-۹۸
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت شهراصفهان مناقصه شماره ۲۱۶-۳-۹۸
در جریان
بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدونشهر مناقصه شماره ۱۵۳/۵-۳-۹۸
در جریان
شبکه جمع آوری فاضلاب محله ردان و فیزادان منطقه دو اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۴-۳-۹۸
در جریان
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۲-۳-۹۸
در جریان
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۲-۳-۹۸
در جریان
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره ۱۶۴/۵-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای عملیات اصلاح شبکه آب شهرستان خمینی شهر)) شماره ۲۱۵-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی ۱۴۰۰ میلیمتر شماره ۲۱۳-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر» مناقصه شماره ۱۷۷/۳-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای «اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب شهر نطنز»مناقصه شماره ۱۸۰/۳-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرا و پیاده سازی GIS مشترکین و تاسیسات آب منطقه بادرودشماره ۲۱۲-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای GIS مشترکین و تاسیسات آب و فاضلاب منطقه سمیرم شماره ۲۱۱-۳-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال بخشی از تصفیه خانه فاضلاب شهر های گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۰/۴-۳-۹۸
در جریان
مزایده فروش کنتورهای برنجی اسقاطی شماره ۲۱۰-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
خرید ۱۰.۰۰۰ كنتور قطر ۴/۳ اینچ آب شرب مناقصه شماره ۲۰۹-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان مصلی منطقه چهار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۸/۲-۳-۹۸
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۴-۳-۹۸
در جریان
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۶-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۷-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۵-۳-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی و تکمیل شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳/۲-۳-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر های میمه و وزوان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل)مزایده شماره ۱۵۷/۵-۳-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب جی شیر منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۸-۳-۹۸
در جریان
عملیات لوله گذاری کلکتور فاضلاب ایمانشهر از اشترجان تا مینادشت منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۷-۳-۹۸
در جریان
خط انتقال فاضلاب زیباشهرمنطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۵۵/۲-۳-۹۸
در جریان
اطلاعیه قابل توجه کلیه شرکت های تولیدی و خدماتی
در جریان
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۶-۳-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۵-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات سیویل و تجهیزات ایستگاه پمپاژ محمود آباد مناقصه شماره ۲۰۳-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب محله آشجرد شهر داران» مناقصه شماره ۱۸۷/۲-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای «اجرای عملیات شبکه فاضلاب منطقه شهرضا» مناقصه شماره ۱۸۶/۲-۳-۹۸
منقضی شده
اصلاح شبکه آب منطقه پنج مناقصه شماره ۲۰۴-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۴-۳-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه کوهپایه مناقصه شماره ۱۷۶/۲-۳-۹۸
منقضی شده
بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدونشهر مناقصه شماره ۱۵۳/۴-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب در منطقه شاهین شهر مناقصه شماره ۱۴۳/۴-۳-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی و تکمیل شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی منطقه دو مناقصه شماره ۲۰۲-۳-۹۸
منقضی شده
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰-۳-۹۸
منقضی شده
تعمیرات داخلی ساختمانی روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب اصفهان مناقصه شماره ۱۶۷/۲-۳-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب شهر نطنز)) شماره ۱۸۰/۲-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر شماره ۱۷۷/۲-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ، مدیریت بهره برداری ، قرائت کنتور و خدمات عمومی منطقه خوانسار مناقصه شماره ۱۸۲/۲-۳-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۹/۳-۳-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر های میمه و وزوان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۷/۴-۳-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضلاب شهر های گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۰/۳-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات لوله گذاری کلکتور اصلی فاضلاب ایمانشهر تا تصفیه خانه فولادشهر منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۹-۳-۹۸
منقضی شده
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان مصلی منطقه چهار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۸-۳-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو