امروز : ۳۰ تير, ۱۳۹۸ - ۲۰:۲۷

شما اینجا هستید

بهره برداری (اپراتوری) و نگهداری و تعمیرات مخازن و ایستگاه های پمپاژ هزار جریب، ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت، سه راه سیان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره۱۱۶-۲-۹۸
در جریان
خریدیک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه (تصفیه خانه آب اصفهان ) مناقصه شماره ۱۱۴-۲-۹۸
در جریان
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر ۵۰۰ میلیمتر مناقصه شماره ۱۱۳-۲-۹۸
در جریان
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیبا شهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵-۲-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۰۵/۲-۲-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی منطقه دومناقصه شماره ۱۰۴/۲-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای((اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا)) شماره ۱۰۲/۲-۲-۹۸
در جریان
خرید ۴ دستگاه الکتروپمپ لجن کش مستغرق ۸ و ۱۲ اینچ جهت تصفیه خانه لنجان مناقصه شماره ۱۱۲-۲-۹۸
در جریان
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۶۰/۳-۲-۹۸
در جریان
خريد ۴۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۳۸/۴-۲-۹۸
در جریان
محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۲ دهاقان مناقصه شماره ۸۵/۳-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار مناقصه شماره ۵۵/۴-۲-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۹/۲-۲-۹۸
در جریان
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۶/۲-۲-۹۸
در جریان
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب روشن دشت منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۵/۲-۲-۹۸
در جریان
اجرای عملیات لوله گذاری اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۴/۲-۲-۹۸
در جریان
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه صفائیه مبارکه(دومرحله ای) مناقصه شماره ۸۶/۳-۲-۹۸ اصلاحیه
در جریان
احداث بخش دوم شیرخانه ایمانشهر منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۱۱-۲-۹۸
در جریان
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محله بیستجان شهر زاینده رود منطقه لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۱۰-۲-۹۸ اصلاحیه
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰/۳-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه تابلو راه انداز تک ضرب و کابل جهت شهر شهرضا شماره ۱۰۹-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خریددو دستگاه تابلو راه انداز درایوی جهت شهر فولادشهر شماره ۱۰۸-۲-۹۸
در جریان
خرید و نصب دیوار پیش ساخته ترکیبی بتنی و فولادی جهت حصار کشی تصفیه خانه آب اصفهان مناقصه شماره ۱۰۷-۲-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۱۰۶-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۰۵-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی منطقه دومناقصه شماره ۱۰۴-۲-۹۸
منقضی شده
خط انتقال فاضلاب محله وینیچه به ایستگاه پمپاژ شهر دیزیچه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۰۳-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا)) شماره ۱۰۲-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۹-۲-۹۸
منقضی شده
اصلاح خطوط انتقال آب در تقاطع غیر همسطح کارخانه قند منطقه شش مناقصه شماره ۹۸-۲-۹۸
منقضی شده
دیوار کشی،احداث نگهبانی و محوطه سازی تصفیه خانه صفائیه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۷-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه صفائیه مبارکه(دومرحله ای) مناقصه شماره ۸۶/۲-۲-۹۸
منقضی شده
ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به مورچه خورت و شهرکهای صنعتی مورچه خورت و علویجه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۳/۳-۲-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد ۱۰۵ متر مربع واقع در فولادشهر شماره ۱۰۱-۲-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد ۱۱۶ متر مربع واقع در فولادشهر شماره ۱۰۰-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۲ دهاقان شماره ۸۵/۲-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار شماره ۵۵/۳-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰/۲-۲-۹۸
منقضی شده
خرید یک دستگاه روغن گیر کمپرسور ازن زنی مناقصه شماره ۸۲/۲-۲-۹۸
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۶۰/۲-۲-۹۸
منقضی شده
خريد ۴۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۳۸/۳-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۶-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب روشن دشت منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۵-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۴-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۳ دهاقان)) شماره ۴۵/۳-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰-۲-۹۸
منقضی شده
خرید دوربین های مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به چشمه توتی ، پدر شاپ ، چاه های شماره ۴ و ۹ فلمن و فاز دوم ستاد مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۹۳/۲-۲-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه فاضلاب لنجان مناقصه شماره ۹۲/۲-۲-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
خرید دستگاه یون کروماتوگرافی مناقصه شماره ۹۱-۲-۹۸
منقضی شده
خط انتقال آب از اتوبان آزادگان تا شهرک صنعتی بزرگ اصفهان منطقه شاهین شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۸۸-۲-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو