امروز : ۴ اسفند, ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۹
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۵-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۸-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۷-۴-۹۸
منقضی شده
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه مبارکه در محدوده تصفیه خانه فاضلاب مبارکه و ایستگاه های پمپاژ جدید الاحداث مناقصه شماره ۲۴۲/۲-۴-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
تکمیل اجرای سوله دستگهای هوادهی تصفیه خانه جنوب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۴-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۷-۴-۹۸
منقضی شده
خط انتقال فاضلاب زیباشهرمنطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۵۵/۴-۴-۹۸
منقضی شده
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۹-۴-۹۸
منقضی شده
نظارت کارگاهی بر اجرای نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۴/۱-۴-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره ۲۴۳-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۹/۲-۴-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ((تهیه مصالح و اجرای تاسیسات و تجهیزات مکانیکی ایستگاه های پمپاژ آب شماره ۲ و ۳ دهاقان)) مناقصه شماره ۲۴۱-۴-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب محله قلعه فروشان خمینی شهر)) مناقصه شماره ۲۴۰-۴-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر و نوبنیاد شهر تودشک به روش EPC شماره ۲۳۹-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب منطقه ۲ (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۷-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات اپراتوری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ منطقه اردستان مناقصه شماره ۲۳۸-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب در منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۲۲۱/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۶-۳-۹۸
منقضی شده
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۴-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۴-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۷-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ادامه خط انتقال آب به نطنز، بادرود و صنایع وابسته منطقه نطنز شماره ۲۲۳/۲-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مبارکه شماره ۲۲۲/۲-۳-۹۸
منقضی شده
خرید دوربین های مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به چشمه توتی ، پدر شاپ ، چاه های شماره ۴ و ۹ فلمن و فاز دوم ستاد مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۹۳/۳-۳-۹۸ اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه فاضلاب لنجان مناقصه شماره ۹۲/۳-۳-۹۸ اصلاحیه ها
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «خط انتقال آب از تصفیه خانه گلپایگان به شهر گلپایگان» مناقصه شماره ۲۳۵-۳-۹۸
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر ۵۰۰ میلیمتر جهت منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۳۳-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات شبکه آب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۰-۳-۹۸
منقضی شده
نظارت کارگاهی بر اجرای نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۴-۳-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه فولادشهر مناقصه شماره ۲۳۲-۳-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۳۱-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره ۲۲۹-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره ۲۲۸-۳-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳/۴-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه اصفهان مناقصه شماره ۲۲۷-۳-۹۸
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب جی شیر منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۸/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۶-۳-۹۸
منقضی شده
خط انتقال فاضلاب زیباشهرمنطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۵۵/۳-۲-۹۸
منقضی شده
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۸-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۸-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۶-۳-۹۸
منقضی شده
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۹۲/۲-۳-۹۸
منقضی شده
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه لنجان مناقصه شماره ۱۸۳/۲-۳-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد ضایعاتی مستعمل و فرسوده شماره ۲۲۶-۳-۹۸
منقضی شده
خرید ۲۰.۰۰۰ كنتور قطر ۲/۱ اینچ آب شرب مناقصه شماره ۲۲۵-۳-۹۸
منقضی شده
خرید ۱۰.۰۰۰ كنتور قطر ۴/۳ اینچ آب شرب مناقصه شماره ۲۰۹/۲-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات زیر سازی و آسفالت محوطه مسابقات مهارت بختیار دشت مناقصه شماره ۲۲۴-۳-۹۸
منقضی شده
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۶-۳-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا