مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مزایده فروش یک دستگاه مخزن فلزی هوائی مزایده شماره 358-4-96
منقضی شده
مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول، لوله و قطعات بتنی پیش ساخته مزایده شماره 357-4-96
منقضی شده
رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 356-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 355-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری منطقه برخوار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 354-4-96
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارارزیابی و انتخاب سرمایه¬گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب (به روش بیع متقابل)(مزایده شماره 359 -4-96)
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب (ترانشه) شهر خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 353-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب (تونلی) شهر خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 352-4-96
منقضی شده
عملیات احداث حوضچه های بتنی و بلوک سیمانی منطقه4 اصفهان مناقصه شماره 351-4-96
منقضی شده
حفر سه حلقه چاه در منطقه سه آبفا شهری در ارتباط باتنش آبی سال 97-96 مناقصه شماره 350-4-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر (دومرحله ای) مناقصه شماره 349-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله قلعه سمیرم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 348-4-96
منقضی شده
مزایده فروش وسائط نقليه موتوري و ماشين آلات سبک و سنگین مزایده شماره 341-4-96
منقضی شده
فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی مزایده شماره 347-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 346-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 و 500 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 345-4-96
منقضی شده
خرید،نصب وراه اندازی 3دستگاه بلت تیکنر تغلیظ کننده لجن مازاد تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 344-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 1 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان610 کیلوولت آمپرجهت آبرسانی جلگه مناقصه شماره 343-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید و راه اندازی 3 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان450 ، 500 ، 700 کیلو ولت آمپر مناقصه شماره 342-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای کلکتوراصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر ابریشم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 340-4-96
منقضی شده
عملیات مرمت نوار حفاری شامل ترانشه، نقب، حوادث انشعابات آب و فاضلاب شهر نجف آباد(قسمت 6) مناقصه شماره 339-4-96
منقضی شده
مزایده فروش یک دستگاه مخزن فلزی هوائی مزایده شماره 338-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 1 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان 450 کیلوولت آمپرجهت پمپاژ پساب آبفای منطقه ی مبارکه مناقصه شماره 337-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 6 (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 336-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 3مگا وات به روش BOO در منطقه ورزنه شماره335-4-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب شماره3 لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره 332-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله قلعه سمیرم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 331-4-96
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارارزیابی و انتخاب سرمایه¬گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضلاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب (به روش بیع متقابل)(مزایده شماره 334 -4-96)
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 330-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 329-4-96
منقضی شده
عملیات شستشو و رفع گرفتگی شبکه فاضلاب آبفا منطقه سه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 328-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری منطقه برخوار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 327-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 و 500 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 333-4-96
منقضی شده
خرید،نصب وراه اندازی 3دستگاه بلت تیکنر تغلیظ کننده لجن مازاد تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 326-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 1 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان610 کیلوولت آمپرجهت آبرسانی جلگه مناقصه شماره 325-4-96
منقضی شده
خرید و راه اندازی 3 دستگاه ديزل ژنراتور سیاربا توان450 ، 500 ، 700 کیلو ولت آمپر مناقصه شماره 324-4-96
منقضی شده
خدمات عمومی و اداری و اپراتوری تاسیسات سمیرم مناقصه شماره 313-4-96
منقضی شده
عملیات اجرائی دو ساله رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی و خدمات GIS مناقصه شماره 312-4-96
منقضی شده
فروش کنتور 2 اینچی چدنی و برنجی مزایده شماره 323-4-96
منقضی شده
خرید لوله بتنی فاضلابی با پوشش داخلی پلی اتیلن کلاس 4 به قطر 1600 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر مناقصه شماره 322-4-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 321-4-96
منقضی شده
آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت کیلومتر 7000 الی 11100 و کیلومتر16088 الی22808(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 320-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مینا دشت( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 319-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب اشتر جان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 318-4-96
منقضی شده
اجرای شبکه فاضلاب شهر قهدریجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 317-4-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر قهدریجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 316-4-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر کلیشاد و سودرجان( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 315-4-96
منقضی شده
اجرای کلکتوراصلی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب شهر ابریشم (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 314-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 310-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 309-4-96
منقضی شده

صفحات