مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات بهره برداری آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 147-2-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه لنجان مناقصه شماره 145-2-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر مناقصه شماره 158-2-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت به قطر 200 میلیمتر با واشر و مانشون جهت آبفا خمینی شهر مناقصه شماره 157-2-93
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 150-2-93
منقضی شده
بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 149-2-93
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه عملیات خدمات مشترکِين منطقه برخوار شماره 128-2-93
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه عملیات خدمات مشترکِين منطقه نجف آباد شماره 118-2-93
منقضی شده
عملِيات خدمات مشترکِين منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 144-2-93
منقضی شده
انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 143-2-93
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومي منطقه لنجان مناقصه شماره 142-2-93
منقضی شده
عملِيات بهره بردارِي ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومِي منطقه چادگان مناقصه شماره 141-2-93
منقضی شده
لوله گذاري فاضلاب شهر سده لنجان قسمت شرقی خیابان دهخدا مناقصه شماره 140-2-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه دو اصفهان مناقصه شماره 139-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب کرکوند(بلوار امام زاده) مناقصه شماره 138-2-93
منقضی شده
شستشو شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 131-2-93
منقضی شده
عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب لنجان مناقصه شماره 130-2-93
منقضی شده
عمليات ويدئومتري وشستشو شبکه فاضلاب مبارکه و کرکوند مناقصه شماره 129-2-93
منقضی شده
بهره برداری از فرآیند تعمیرات مکانیکی ، تأسیسات ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 2-42-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب بهارستان مناقصه عمومی شماره 1-42-93
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4 مناقصه شماره 137-2-93
منقضی شده
توسعه لوله گذاری فاضلاب شهرک یاقوت واقع در شهرک نگین مناقصه شماره 134-2-93
منقضی شده
لوله گذاری شبکه فاضلاب نجف آباد(کمربند جنوبی تا خیابان مفتح) مناقصه شماره 133-2-93
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آسفالت منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 132-2-93
منقضی شده
عملیات خدمات مشترکِين منطقه برخوار مناقصه شماره 128-2-93
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين منطقه جرقویه مناقصه شماره 127-2-93
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکِين و بهره برداری شبکه فاضلاب منطقه کوهپایه مناقصه شماره 126-2-93
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي سرمايه گذار مناقصه136-2-93
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزيابي كيفي سرمايه گذار مناقصه 135-2-93
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان آذر مهر در منطقه 3 اصفهان مناقصه شماره 125-2-93
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب (توسعه و اصلاح) منطقه 2 اصفهان (قرارداد باز) مناقصه شماره 124-2-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره 123-2-93
منقضی شده
حفاری دو حلقه چاه و 100 متر گالری در بهنامیه شهر خور مناقصه شماره 122-2-93
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 121-2-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکِين و خدمات عمومي منطقه ورزنه مناقصه شماره 120-2-93
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب منطقه لنجان مناقصه شماره 119-2-93
منقضی شده
عملیات خدمات مشترکِين منطقه نجف آباد مناقصه شماره 118-2-93
منقضی شده
عملیات انجام خدمات اپراتوري سامانه 122 و عملیات نظارت بخش فنی مهندسی و بهره برداری آب و فاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 117-2-93
منقضی شده
خرید یکصد ویک دستگاه فلومتر الکترومغناطیس فلنچی دیتا لاگردار در اقطار 50تا 200میلیمتر برای مناطق خود گردان مناقصه شماره 116-2-93
منقضی شده
بهره برداری از فرآیند و تعمیرات مکانیکی ، تاسیساتی ، الکتریکال و ابزاردقیق تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 115-2-93
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 112-2-93
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 111-2-93
منقضی شده
خرید دریچه چدنی سیفون فاضلاب گرد قطر 25 سانتیمتری با فریم مربوطه مناقصه شماره 110-2-93
منقضی شده
خرید دریچه چدنی 40 × 30 سانتیمتری کنتور آب (17 کیلوگرمی) مناقصه شماره 109-2-93
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی کلاس C250( 90 کیلوگرمی ) مناقصه شماره 108-2-93
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 110 و 160 و 200 میلیمتر مناقصه شماره 107-2-93
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 ، 125 و 160 میلیمتر SN4)) پوش فیت به همراه اتصالات مربوطه مناقصه شماره 106-2-93
منقضی شده
خريد كنتورهای قطر 2/1 و 4/3 اینچ آب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک معادل کلاس C دارای قابلیت قرائت از راه دور مناقصه شماره 105-2-93
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره 114-2-93
منقضی شده
ترمیم مسیر ترانشه آسفالت منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 113-2-93
منقضی شده

صفحات