مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 308-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات شستشو و ویدئومتری خطوط وشبکه جمع آوری فاضلاب منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 307-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب محله قلعه سمیرم(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 311-4-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 306-4-96
منقضی شده
چاپ وتوزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه ها درشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 305-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 و 600میلیمتر جهت مناطق : (چهار شهر اصفهان و خمینی شهر ) مناقصه شماره 304-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 299-4-96
منقضی شده
خرید کنتور آب مولتی جت نیمه خشک با قطر 1/2 مناقصه شماره 301-4-96
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمایه گذار؛ارزیابی وانتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت درایجاد تأسیسات فاضلاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب(به روش بیع متقابل)مزایده شماره303-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت جاده دسترسی و جاده مربوط به شبکه برق رسانی تصفیه خانه فاضلاب داران(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 302-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 297-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 و 800 میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 296-4-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه برخوار مناقصه شماره 300-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت ( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 298-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری از شبکه آب وفاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب آبفا منطقه فولادشهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 292-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 291-4-96
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 290-4-96
منقضی شده
لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 800 میلیمتر جهت منطقه نطنز مناقصه شماره 286-4-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصلات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره 293-4-96
منقضی شده
خرید و نصب پنل برق خورشیدی به میزان 5/122 کیلو وات همراه با راه اندازی در سطح آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 287-4-96
منقضی شده
پرسش و پاسخ مناقصه شماره 272-4-96
منقضی شده
خط اصلی طرح آبرسانی به نطنز( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 295-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه(10) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 294-4-96
منقضی شده
اجرای مخزن مکش 300 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ آب تودشک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 289-4-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه(9) (با ارزیابی کیفی) مناقصه 288-4-96
منقضی شده
چاپ وتوزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه ها درشرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 285-4-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 میلیمتر جهت منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 284-4-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 283-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 282-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه فاضلاب مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره 281-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 280-4-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ،امور مشترکین و خدمات عمومی شهرستان تیران و کرون (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 279-4-96
منقضی شده
تامین نیروی انسانی و خدمات عمومی در فلاورجان مناقصه شماره 278-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 277-4-96
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 ، 125 و 160 میلیمتر پوش فیت جهت ستاد مناقصه شماره 276-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات احداث مدول سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت ( با ارزیابی کیفی) مناقصه 275-4-96
منقضی شده
عملیات آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه 3 اصفهان مناقصه شماره 274-4-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه 6 شهر اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 271-4-96
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات عمومی بهارستان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 270-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری از شبکه آب وفاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب آبفا منطقه فولادشهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 264-4-96
منقضی شده
مزایده فروش ضایعات چدنی فرسوده شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 273-4-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (دو مرحله ای) مناقصه شماره 272-4-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 و 400 میلیمتر جهت مناطق : ( نجف آباد ، خوانسار و فریدن ) مناقصه شماره 267-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در قطر 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 266-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی 1400 میلیمتر مناقصه شماره 265-4-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده منطقه 5 اصفهان (باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 263-4-96
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 260-4-96
منقضی شده
بهره برداری ، اپراتوری چاه ها ، طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 262-4-96
منقضی شده
بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره 261-4-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری (نصب انشعابات و تعویض کنتور) و خدمات عمومی گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 258-3-96
منقضی شده

صفحات