مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مناقصه لوله گذاری فاضلاب درچه مبارکه مناقصه شماره 351-3-92
منقضی شده
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره355-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 353-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم ترانشه در سطح منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 352-3-92
منقضی شده
اصلاحیه بند ب 1 اسناد مناقصه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه- اسماعیل ترخان مناقصه شماره 346-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرسده لنجان انتهای بلوار امام حسن و امام خمینی و شهرک احمد آباد مناقصه شماره 345-3-92
منقضی شده
رسيدگي به حوادث شبکه آبرساني منطقه برخوار مناقصه شماره 350-3-92
منقضی شده
ترمیم ترانشه در مناطق پنجگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 348-3-92
منقضی شده
ترمیم ترانشه در منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 347-3-92
منقضی شده
لوله گذاری توسعه و اصلاح شبکه آب (ردان و فیزادان)منطقه دو شهراصفهان مناقصه شماره 344-3-92
منقضی شده
ساخت حوضچه بتنی ،خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات حوضچه آنوکسک تصفیه خانه فاضلاب صفائیه مبارکه مناقصه شماره 343-3-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداري و اپراتوری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 342-3-92
منقضی شده
انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان مناقصه شماره 341-3-92
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 340-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 339-3-92
منقضی شده
اطلاعیه تغییر ساعت بازگشایی
منقضی شده
اصلاحیه سند مناقصه ساخت سوله انبار منطقه لنجان مناقصه شماره 336-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مبارکه –قهنویه (شمالی و جنوبی) مناقصه شماره 337-3-92
منقضی شده
ساخت سوله انبار منطقه لنجان مناقصه شماره 336-3-92
منقضی شده
بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات مشترکین منطقه اردستان مناقصه شماره 335-3-92
منقضی شده
اجراي عمليات احداث ساختمان سوله مبارکه مناقصه شماره 334-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرک قدس در منطقه 2 شهر اصفهان مناقصه شماره 333-3-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال فاضلاب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه دوم )مناقصه شماره 332-3-92
منقضی شده
ادامه خط انتقال فاضلاب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار شهر اصفهان (قطعه اول )مناقصه شماره 331-3-92
منقضی شده
مناقصه خرید و راه اندازی تابلو و الکتروپمپ به منظور بهینه سازی مصرف جهت مناطق : تیران – چادگان – مبارکه – خور – خوانسار مناقصه شماره 330-3-92
منقضی شده
مزایده فروش لوله بتنی فاضلابی غیر مسلح شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 329-3-92
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه عمومي دو مرحله ای شماره 328-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب شهر درچه (خمینی شهر) مناقصه شماره 327-3-92
منقضی شده
مناقصه عمليات بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه عمومي شماره 326-3-92
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان دکانتر در منطقه شاهین شهرومیمه مناقصه شماره 317-3-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 325-3-92
منقضی شده
مزایده فروش لوله بتنی فاضلابی غیر مسلح شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 324-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم آسفالت شبکه های اصلی آب و فاضلاب خوراسگان شماره 323-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم نوارهای حفاری شده آب و فاضلاب در منطقه شاهین شهر و میمه شماره 322-3-92
منقضی شده
مناقصه ترمیم و آسفالت ترانشه شاهین شهر شماره 321-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 320-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 319-3-92
منقضی شده
بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب و خدمات مشترکین منطقه اردستان مناقصه شماره 318-3-92
منقضی شده
تمدید مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران مناقصه شماره 311-3-92
منقضی شده
اصلاح مناقصه اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (عاشق آباد) مناقصه شماره 316-3-92
منقضی شده
مناقصه اجرای عملیات نازک کاری و تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان دکانتر در منطقه شاهین شهرومیمه مناقصه شماره 317-3-92
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه 5 (عاشق آباد) مناقصه شماره 316-3-92
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب خیابان امام شاهین شهر با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 315-3-92
منقضی شده
اصلاحیه برآورد مناقصه انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران ، شماره 311-3-92
منقضی شده
مناقصه بهره برداری از شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان 314-3-92
منقضی شده
تامين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مختلف شركت آب و فاضلاب بهارستان در مشاغل اداري ، نگهباني مناقصه شماره 6-42-92
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 313-3-92
منقضی شده
اجرای لوله گذاری فاضلاب سرارود و دهنو مبارکه شماره 312-3-92
منقضی شده
انجام خدمات مشاوره آزمایشگاه وکنترل کیفی کارهای لوله گذاری شبکه وتاسیسات آب وفاضلاب شهر اصفهان ارزيابي كيفي ،فنی و مالی مشاوران مناقصه شماره 311-3-92
منقضی شده

صفحات