مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه-سیاه بوم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 209-3-96
منقضی شده
خط انتقال از سد کوچری به دشت گلپایگان-قسمت دوم(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 208-3-96
منقضی شده
ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 207-3-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 206-3-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب در منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 204-3-96
منقضی شده
آگهی تجدید مزایده شناسایی سرمايه گذارارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 198-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 205-3-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه6 اصفهان(خیابان جی شرقی خیابان معراج)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 203-3-96
منقضی شده
اجرای عملیات کلکتور شرق منطقه 1 شهر اصفهان(مشتاق سوم و خیابان دکتر حسابی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 202-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی توسعه شبکه فاضلاب منطقه1 اصفهان (روشن دشت) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 201-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی توسعه شبکه منطقه1 اصفهان(دکتر حسابی-روشن دشت)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 200-3-96
منقضی شده
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد(10) خیابان امام و فرعیها(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 199-3-96
منقضی شده
عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره 196-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه1 اصفهان مناقصه شماره 197-3-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه7(بااریابی کیفی) مناقصه شماره 195-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 194-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 193-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 192-3-96
منقضی شده
تامین نیروی انسانی جهت امور بهره برداری و خدمات مشترکین فولادشهر مناقصه شماره 191-3-96
منقضی شده
امور مشترکین فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 190-3-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار مناقصه شماره 189-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 188-3-96
منقضی شده
ادامه فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخعلی مناقصه شماره 187-3-96
منقضی شده
اجرای خط بای پاس فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهر سده لنجان و ور نامخواست (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 186-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان پوریای ولی(منطقه4) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 185-3-96
منقضی شده
عملیات مشترکین منطقه نجف آباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 183-3-96
منقضی شده
خرید 4دستگاه میکسرفلوبوسترتصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 184-3-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به شهر دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 180-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرهای زاینده رود ، چرمهین ، باغ بهادران مناقصه شماره 179-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 178-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب دیزیچه مبارکه (5) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 177-3-96
منقضی شده
آگهی تجدید مزایده شناسایی سرمايه گذارارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 182-3-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 250 و 150 میلیمتر جهت منطقه کوهپایه مناقصه شماره 176-3-96
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 175-3-96
منقضی شده
خط انتقال آب از ابتدای خیابان باغ فردوس تا مجتمع مسکونی سپهربا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 174-3-96
منقضی شده
مناقصه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 166-3-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر درچه و ولاشان با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 165-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 164-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 173-3-96
منقضی شده
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آشغالگیر سرندی تصفیه خانه فاضلاب شرق مناقصه شماره 172-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره 171-3-93 اصلاحیه
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی شهرهای کوچک (منظریه)- با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 170-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 169-2-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفائیه مبارکه مناقصه شماره 163-2-96
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم) مناقصه شماره 168-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 167-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب خوانسار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 148-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (7) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 162-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب زیباشهر(6) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 161-2-96
منقضی شده

صفحات