مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 113-2-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 112-2-96
منقضی شده
خط انتقال پساب صفائیه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 111-2-96
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه شماره 108-2-96
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه کوهپایه مناقصه شماره 103-2-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 102-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار (1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 109-2-96
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 1.000 میلیمتر جهت منطقه بهارستان مناقصه شماره 106-2-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه شماره 105-2-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 315 ، 400 ، 500 میلیمتر جهت منطقه مبارکه مناقصه شماره 104-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 107-2-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دیزیچه (دو مرحله ای) مناقصه 81-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام عملیات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای اصفهان مناقصه شماره 101-2-96
منقضی شده
حمل و نقل با ماشین آلات سنگین ( تامین نیروی انسانی راننده ) مناقصه شماره 100-2-96
منقضی شده
قراردادانجام پراتوري سامانه 122 مناقصه شماره 99-2-96
منقضی شده
عملیات تامين نيروي انساني جهت امور بهره برداری مناقصه شماره 98-2-96
منقضی شده
تخلیه و بارگیری کالا در انبار مناقصه شماره 97-2-96
منقضی شده
انجام امور خدمات عمومی در ادارات آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 96-2-96
منقضی شده
قرارداد تامین نیروی انسانی اداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 95-2-96
منقضی شده
انجام امور خدماتی ، اداری و بهره برداری ستاد مرکزی و ادارات مناطق پنجگانه شهر اصفهان مناقصه شماره 94-2-96
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر،اداره گز، منابع هشت بهشت و پمپاژ بيست هزار متر مكعبي مناقصه شماره 90-2-96
منقضی شده
اجرای سیستم هوادهي عمقي و تأمین کالا و تجهیزات مورد نیاز فاز 3 تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان مناقصه شماره 93-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین منطقه سمیرم مناقصه شماره 92-2-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی بهارستان مناقصه شماره 91-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب حسن آباد ، نکو آباد، از شهر دیزیچه (3) مناقصه شماره 84-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب زیبا شهر (3)آدرگان مناقصه شماره 83-2-96
منقضی شده
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب قسمتی از محله اندوان شهرستان خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 82-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از فاضلاب شهر خوانسار (1) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 88-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب زیباشهر (4) مناقصه شماره 87-2-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب حسن آباد،نکو آباد (2) از شهر دیزیچه(4) مناقصه شماره 86-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره 1) مناقصه شماره 85-2-96
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 75-1-96 با موضوع تهیه ،حمل ،نصب ،راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی در آبگیر ایستگاه پمپاژشماره یک خوانسار( دو مرحله ای )
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 300 ، 400 ، 500 میلیمترجهت مناطق : خوراسگان – شاهین شهر مناقصه شماره 80-2-96
منقضی شده
اجرای شبکه فاضلاب بویین و میاندشت(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 79-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان (محمودآباد قسمت چهارم) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 78-2-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان (محمودآباد قسمت سوم و سطح منطقه) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 77-2-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 76-2-96
منقضی شده
تهیه ،حمل ،نصب ،راه اندازی سامانه حذف کدورت آب سطحی در آبگیر ایستگاه پمپاژشماره یک خوانسار( دو مرحله ای ) مناقصه شماره 75-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب جی شیر (شهر های جنوب شرق اصفهان ) ( دو مرحله ای ) مناقصه شماره 18-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب کرکوند (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 74-1-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب مبارکه (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 73-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر به تصفیه خانه فولاد مبارکه (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 72-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای خط انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب ورنامخواست (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 71-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 70-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر (قسمت 3)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 62-1-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب آدرسهای منضم به پیمان منطقه یک (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 61-1-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب ایمانشهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 59-1-96
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر 2/1 اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشکR=160 (معادل کلاس C) دارای قابلیت قرائت از راه دور منطبق با OIML-R49 مناقصه شماره 69-1-96
منقضی شده
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار 110 و 125 میلیمتر به همراه اتصالات مربوطه جهت ستاد و منطقه مبارکه مناقصه شماره 68-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه ديزل ژنراتور KVA 750 خوانسار مناقصه شماره 67-1-96
منقضی شده

صفحات