مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

نصب انشعابات فاضلاب ،شستشوی شبکه،همسطح سازی،سمپاشی و نگهداری و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب قهدریجان و پمپاژ جعفرآباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 257-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث منطقه گلپایگان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 256-3-96
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات عمومی ،امور مشترکین و اپراتوری پمپاژ منطقه نطنز(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 255-3-96
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 254-3-96
منقضی شده
رسیدگی به حوادث تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه 5(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 253-3-96
منقضی شده
عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 259-3-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (دو مرحله ای) مناقصه شماره 251-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهرهای گلپایگان و مسکن مهر(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 252-3-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی لولادار جهت شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد و خوانسار مناقصه شماره 250-3-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 و 1000 میلیمتر جهت مناطق : ( نجف آباد ، خوانسار و فریدن ) مناقصه شماره 249-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 248-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 247-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 246-3-96
منقضی شده
بهره برداری تعمیر و نگهداری شبکه آبرسانی منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 243-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 242-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای عملیات باقیمانده شبکه فاضلاب شهر بوئین و میاندشت و محله ششجوان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 245-3-96
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و بخشی از شبکه جمع آوری شمال آشجرد داران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 244-3-96
منقضی شده
اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(2)(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 241-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 240-3-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ،تعویض کنتور منطقه شش(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 239-3-96
منقضی شده
خدمات عمومی و مشترکین دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 238-3-96
منقضی شده
خدمات مشترکین شاهین شهر و میمه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 237-3-96
منقضی شده
ساخت سوله برروی بلوئرهای هوادهی تصفیه خانه جنوب مناقصه شماره 235-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
ساخت سوله برروی بلوئرهای هوادهی مرحلهB فاز2 تصفیه خانه شمال مناقصه شماره 234-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اصغر آبادخمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 233-3-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدماتی نیروهای حجمی شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 236-3-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 232-3-96
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت منطقه لنجان مناقصه شماره 230-3-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 315 میلیمتر جهت منطقه لنجان مناقصه شماره 229-3-96
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جلگه مناقصه شماره 231-3-96
منقضی شده
بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 228-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب دیزیچه(8)بش دوم وینیچه(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 225-3-96
منقضی شده
اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(2)(باارزیابی کیفی) مناقصه شمازه 224-3-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به دهاقان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 223-3-96
منقضی شده
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 227-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 226-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب در منطقه شاهین شهر و میمه(با ارزیابی کیفی) مناقصه مشاره 219-3-96
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی منطقه بادرود مناقصه شماره 218-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه 1 (روشن دشت )با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 222-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 220-3-96
منقضی شده
مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی ، خسارتی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 217-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 216-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 215-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه3 اصفهان (بااریابی کیفی) مناقصه شماره 214-3-96
منقضی شده
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مرکزی و ادارات تابعه آبفا استان اصفهان مناقصه شماره 213-3-96
منقضی شده
مزایده اتصالات چدنی مازاد شماره 212-3-96
منقضی شده
مزایده اقلام راکد مصرفی شماره 211-3-96
منقضی شده
اسناد فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فرآوری لجن فاضلاب شهری اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری اختصاصی شهرک سلامت و توسعه مسکن شهرک امام خمینی(ره)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 210-3-96
منقضی شده

صفحات