چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
6 بهمن, 1398 - 04:00

خدمات پیامکی

1.دریافت اطلاعات قبض آب بهای آخرین دوره

مشترکین گرامی با ارسال پیامک           شناسه قبض * به شماره پیامکی  300001522 می توانند اطلاعات آخرین دوره از قبض خود را مشاهده فرمایند.

شناسه قبض آب بهای خود را می توانید از روی هر یک از قبوض آب بها یادداشت فرمایید.

مثال ۱ : اطلاع از آخرین قبض پرداخت نشده مشترک

مثال 2: اطلاع از آخرین قبض پرداخت شده  مشترک

   

2.ارسال شماره تلفن ثابت

مشترکین گرامی که مایل هستند شماره تلفن ثابت و همراه ایشان در بانک اطلاعات شرکت آبفای استان اصفهان درج گردیده و از خدمات غیرحضوی این شرکت برخوردار شوند
می توانند با ارسال پیامک:  شماره تلفن# شناسه قبض *

به شماره پیامکی 300001522 اطلاعات شماره تلفن خود را به شرکت آبفای استان اصفهان ارسال فرمایند.