چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
27 خرداد, 1398 - 04:31

مشترکین آب شهری در برخی از مناطق با افت فشار در ساعات اوج مصرف مواجه هستند . لذا لازم است با استفاده از مکانیسم های ذخیره و تقویت محلی فشار آب ، نیاز آبی خود را در ساعات کم آبی شبکه تامین نمایند .
با نصب یک مخزن در طبقه همکف یا زیرزمین ، آب پس از عبور از کنتور و ورود به این مخزن ، به داخل ساختمان پمپ می شود . سیستم پمپ و مخزن علاوه بر تامین فشار لازم در ساختمان می تواند نقش ذخیره سازی آب را داشته باشد . از این رو به آن مخزن استراتژیک اطلاق می گردد .
 

چنانچه فضای کافی برای کل حجم مورد نیاز ذخیره در طبقه همکف یا زیرزمین وجود نداشته باشد ، بقیه حجم ذخیره از طریق مخزن هوایی تامین می شود.

                                                                                   
    
نکات قابل توجه :
-    چنانچه بیش از سه روز از این سیستم آبی برداشت نشود ، آب آن به منظور آشامیدن استفاده نگردد.
-    در بازه های زمانی مشخص ، شستشوی مخزن انجام پذیرد .
-    وفق بند 2-34-4 صفحه 20 و بند ز ماده 39-4 صفحه 24 آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرقه های آب و فاضلاب نصب مستقیم پمپ توسط مشترک بر روی شبکه توزیع آب شرب ممنوع می باشد و درصورت عدم رعایت استانداردهای موجود ، انشعاب موقتا قطع ،  و نصب آن مستلزم رعایت آیین نامه عملیاتی شرکت و اصلاح وضعیت پمپ بصورت استاندارد می باشد  .
-    چگونگی اجراء و محاسبات اوليه ر ا با مشاوره از یک متخصص اهل فن انجام دهيد .
-    نکانی نظیر فضای مورد نیاز برای نصب ، ظرفیت و نوع مخزن ، توان پمپ ، تامین برق و حفاظت الکتریکی ، فشار آب ورودی و موارد مشابه دیگر در نظر گرفته شود .

تاثیرات نامطلوب نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه :
1-    مکش مستقیم از شبکه که قبل از هر چیز باعث اختلال درتوزیع آب و در نتیجه اعتراضات همسایگان خواهد شد .
2-    خرابی شدن کنتور آب به علت مکش پمپ که منجر به غیرواقعی شدن مقدار آب اندازه گیری شده و افزایش هزینه آب بها خواهد شد . (ضمنا در این موارد ، قبض صادر شده ، هزینه تعویض و اصلاح به عهده مشترک خواهد بود )
3-    ایجاد مکش در شبکه توزیع و هدایت بخشی از رسوبات احتمالی موجود در شبکه توزیع آب شهری به شبکه داخلی مصرف کننده .
4-    افزایش احتمال شکستگی و بروز حادثه بر روی شبکه داخلی ملک و همچنین شبکه توزیع آب شهری .

بنا براین توصیه می شود درصورت نصب پمپ بصورت مستقیم  بر روی انشعاب ، هر چه سریع تر نسبت به اصلاح آن با توجه به تصاویر ارائه شده اقدام فرمایید  .
 

[1]
[2]