چاپ مطلب
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان
30 تير, 1398 - 20:27

شرایط جدا سازی انشعابات آب و فاضلاب به چه صورت است؟ به عبارت بهتر در چه صورت به آپارتمان ها و مجموعه هاي مسكوني، تجاري و اداري انشعاب مجزا واگذار می شود ؟

در صورتی که تأسيسات لوله كشي داخلي هر واحد از درب ورودی ملک تا واحد مورد نظر به صورت مجزا انجام شده باشد و درصورت وجود امكانات فني و تامین فشار لازم به خصوص در طبقات فوقانی (با تائید قسمت بهره برداری)، شركت انشعاب هاي متعدد واگذار خواهد كرد ليكن درصورتي كه تأسيسات لوله كشي داخلي اين واحدها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار مي گردد.