امروز : ۱ اسفند, ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۲

شما اینجا هستید

انجام خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و نظارت کارگاهی) بر اجرای تاسیسات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره ۳۰۴-۴-۹۷
در جریان
عملیات بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب شهرضا( با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۰۳-۴-۹۷
در جریان
تهیه کالا و نصب سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۳۰۲-۴-۹۷
در جریان
تهیه تجهیزات واجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال پساب شهر مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۳۰۱-۴-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۰۰-۴-۹۷
در جریان
اجرای کلکتور فاضلاب ایمان شهرمنطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۹۳-۴-۹۷
در جریان
اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب منطقه ۱ شهر اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۷۷/۲-۴-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۷۶/۲-۴-۹۷
در جریان
عملیات¬اجرایی¬اصلاح¬شبکه¬فاضلاب¬درسطح¬منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۷۵/۲-۴-۹۷
در جریان
احداث چهار باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۶۳/۳-۴-۹۷
در جریان
مزایده فروش مخزن هوایی محله ردان شماره ۲۹۸-۴-۹۷
در جریان
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۹۷-۴-۹۷
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره ۲۹۶-۴-۹۷
در جریان
خرید یکدستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره ۲۹۵-۴-۹۷
در جریان
خرید تابلوهای راه انداز مثلث و درایوی مناقصه شماره ۲۹۴-۴-۹۷
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۸۴/۲-۴-۹۷
در جریان
خرید۲ دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه مناقصه شماره ۲۸۲/۲-۴-۹۷
در جریان
خریدسیستم حذف بو، اجرای پوشش کانال ورودی فاضلاب، واحد آشغالگیر تا واحد دانه گیری از جنس GRP و آشغالگیر دستی تصفیه-خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره ۲۶۹/۳-۴-۹۷
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۴۹/۹-۴-۹۷
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره ۲۹۹-۴-۹۷
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای لوله گذاری کلکتور فاضلاب حبیب آباد برخوار شماره ۲۷۴/۲-۴-۹۷
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین مناقصه شماره ۲۹۲-۴-۹۷
در جریان
انجام عملیات خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه دهاقان مناقصه شماره ۲۹۱-۴-۹۷ اصلاحیه
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه بهارستان مناقصه شماره ۲۹۰-۴-۹۷
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی جهت منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۲۸۹-۴-۹۷
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ ،۲۵۰و ۳۱۵ میلیمتر جهت منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۲۸۸-۴-۹۷
در جریان
خرید اتصالات کوپلینگ الکتروفیوژن مناقصه شماره ۲۸۷-۴-۹۷
در جریان
احداث ساختمان دیزل ژنراتور و ساختمان کلر زنی منبع ۱۵۰۰۰وتوسعه ساختمان اپراتوری ایستگاه پمپاژ بهارستان مناقصه شماره ۲۸۶-۴-۹۷
در جریان
اجرای لوله گذاری مسیر آبرسانی به باغبهادران و اجرای لوله بطرف شیرخانه باباشیخعلی منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۴۹/۳-۴-۹۷
منقضی شده
احداث ایستگاه مشترک پمپاژ فاضلاب اسماعیل ترخان شهر مبارکه و دیزیچه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۲۸۱-۴-۹۷ اصلاحیه
در جریان
عملیات خدمات مشترکین آب و فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۸۵-۴-۹۷
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۸۴-۴-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ ، ۳۱۵ و ۴۰۰ میلیمتر جهت منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۸۳-۴-۹۷
منقضی شده
خرید۲ دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه مناقصه شماره ۲۸۲-۴-۹۷
منقضی شده
خریدسیستم حذف بو، اجرای پوشش کانال ورودی فاضلاب، واحد آشغالگیر تا واحد دانه گیری از جنس GRP و آشغالگیر دستی تصفیه¬خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره ۲۶۹/۲-۴-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر ۶۰۰ میلیمترجهت منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۶۵/۲-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نطنز مناقصه شماره ۲۷۰/۲-۴-۹۷
منقضی شده
بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب بهارستان مناقصه شماره ۲۷۸-۴-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات اصلاح شبکه فاضلاب منطقه ۱ شهر اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۷۷-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۷۶-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب درسطح منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۷۵-۴-۹۷
منقضی شده
احداث چهار باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۶۳/۲-۴-۹۷
منقضی شده
مزایده فروش انواع کنتور برنجی منفصل ضایعاتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره ۲۸۰-۴-۹۷
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد و ضایعاتی ، خسارتی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان شماره ۲۷۹-۴-۹۷ اصلاحیه
در جریان
مزایده فروش منبع فلزی هوایی آب روستای زیادآباد میمه شماره ۲۴۰/۴-۴-۹۷
منقضی شده
خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور kva 450 و kva 600 مناقصه شماره ۲۷۳-۴-۹۷
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای لوله گذاری کلکتور فاضلاب حبیب آباد برخوار شماره ۲۷۴-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جلگه مناقصه شماره ۲۷۱-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نطنز مناقصه شماره ۲۷۰-۴-۹۷ اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بادرود مناقصه شماره ۲۶۰/۲-۴-۹۷
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو