امروز : ۱ آبان, ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۱

شما اینجا هستید

خدمات رسیدگی به حوادث،نصب انشعابات،تعویض کنتور و خدمات مشترکین و نیروی انسانی چادگان مناقصه شماره ۱۷۰/۳-۳-۹۷
در جریان
نصب و اصلاح و تعویض انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۵۹/۴-۳-۹۷
در جریان
عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۱/۵-۳-۹۷
در جریان
خط انتقال آب به محلات جنوبی شهر زاینده رود منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۸-۳-۹۷
در جریان
خط انتقال آب از منبع جدید شهر زاینده رود تا محله بیستجان منطقه لنجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۱-۳-۹۷
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار C250 90 کیلوئی جهت منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۹۰-۳-۹۷
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ ، ۳۱۵ و ۵۰۰ میلیمتر جهت منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۸۹-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه شش اصفهان مناقصه شماره ۱۶۱/۳-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره ۱۶۰/۳-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه چهار اصفهان مناقصه شماره ۱۵۴/۳-۲-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره ۱۵۳/۳-۲-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه دو اصفهان مناقصه شماره ۱۴۴/۴-۳-۹۷
در جریان
احداث ۵ باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره ۱۴۳/۴-۳-۹۷
در جریان
عملیات اجرایی توسعه کلکتور فاضلاب دکتر حسابی تا میدان ۹ دی سه راه قائمیه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۷-۳-۹۷
در جریان
تکمیل ساختمان اداری آب و فاضلاب منطقه فولادشهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۶-۳-۹۷
در جریان
عملیات لوله گذاری فاضلاب مینادشت منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۵-۳-۹۷
در جریان
اجرای شبکه فاضلاب شهر مینادشت منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۴-۳-۹۷
در جریان
اجرای باقیمانده خط انتقال فاضلاب زیباشهرمنطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۳-۳-۹۷
در جریان
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارارزیابی و انتخاب سرمایه¬گذاران جهت مشارکت در ایجاد بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامنه در ازای واگذاری بخشی از پساب (به روش بیع متقابل) مزایده شماره ۱۲۱/۵-۳-۹۷
در جریان
اجرای عملیات کارهای باقیمانده بخش ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر نطنز(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۲-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای قسمتی از کلکتور فاضلاب شهرنجف آباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۲/۳-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ محمود آباد(به روشpc) (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۵۶/۳-۳-۹۷
منقضی شده
احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی بتنی زمینی مدفون دامنه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۵/۴-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای خط انتقال آب از خیابان لوله تا مجتمع مسکونی سپهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۷۶/۲-۳-۹۷ اصلاحیه
منقضی شده
اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مناقصه شماره ۱۷۴/۲-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی حفاظت موقت گود ایستگاه دیزیچه-اسماعیل ترخان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۶/۳-۳-۹۷
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ملک آباد باغبهادران به روش PC (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۷۳/۲-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات نگهداری و رسیدگی به حوادث شبکه و انشعابات فاضلاب ،شستشو ،لایروبی،همسطح سازی،تعمیر و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۷۷/۲-۳-۹۷
منقضی شده
خدمات رسیدگی به حوادث،نصب انشعابات،تعویض کنتور و خدمات مشترکین و نیروی انسانی چادگان مناقصه شماره ۱۷۰/۲-۳-۹۷
منقضی شده
نصب و اصلاح و تعویض انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۵۹/۳-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۱/۴-۳-۹۷
منقضی شده
خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر مناقصه شماره ۱۸۱-۳-۹۷
منقضی شده
خريد كنتورهاي قطر ۴/۳ اینچ آب شرب با مکانیسم مولتی جت نیمه خشک R=160 (معادل کلاس C)مناقصه شماره ۱۷۵/۲-۳-۹۷
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۱۶۴/۲-۳-۹۷
منقضی شده
خریدیک دستگاه آشغالگیر جهت تصفیه خانه فاضلاب شمال اصفهان مناقصه شماره ۱۳۸/۵-۳-۹۷
منقضی شده
خرید۴ دستگاه پمپ لجن برگشتی تصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره ۱۳۳/۵-۳-۹۷
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی (فشرده) دو مرحله ای((خرید دریچه چدنی منهول های فاضلابی جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان )) شماره ۱۴۹/۳-۳-۹۷
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای لوله گذاری شبکه فاضلاب شهر خورزوق )) شماره ۱۴۸/۳-۳-۹۷
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «اجرای لوله گذاری کلکتور فاضلاب حبیب آباد برخوار» شماره۱۴۷/۳-۳-۹۷
در جریان
خرید لوله جدارچاهی فولادی در اقطار ۶۰۰،۵۵۰،۵۰۰،۴۵۰،۴۰۰،۳۵۰،۳۰۰،۲۵۰ مناقصه شماره ۱۸۰-۳-۹۷
منقضی شده
خرید لوله جدارچاهی فولادی در اقطار ۵۰۰و ۵۵۰ مناقصه شماره ۱۷۹-۳-۹۷
منقضی شده
آگهی شناسایی سرمايه¬گذارارزیابی و انتخاب سرمایه¬گذاران جهت مشارکت در ایجاد بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر دامنه در ازای واگذاری بخشی از پساب (به روش بیع متقابل)مزایده شماره ۱۲۱/۴-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر اژیه (دو مرحله ای) مناقصه ۱۴۰/۴-۳-۹۷
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر ملک آباد باغبهادران به روش PC (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۷۳-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات نگهداری و رسیدگی به حوادث شبکه و انشعابات فاضلاب ،شستشو ،لایروبی،همسطح سازی،تعمیر و اصلاح شبکه فاضلاب منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۷۷-۳-۹۷
منقضی شده
اصلاح و نصب انشعاب آب و فاضلاب منطقه یک مناقصه شماره ۱۶۸/۲-۳-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری ،خدمات عمومی و امور مشترکین نائین (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۱/۳-۳-۹۷
منقضی شده
اجرای طرح توسعه تصفیه خانه فاضلاب فولادشهر به روش PC (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۷۲-۳-۹۷ اصلاحیه ها
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر ۳۰۰میلیمتر جهت منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره ۱۷۸-۳-۹۷
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر ۶۰۰میلیمتر جهت منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۳۷/۲-۳-۹۷
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو