امروز : ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ - ۰۴:۳۴

شما اینجا هستید

عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰-۲-۹۸
در جریان
خرید دوربین های مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به چشمه توتی ، پدر شاپ ، چاه های شماره ۴ و ۹ فلمن و فاز دوم ستاد مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۹۳/۲-۲-۹۸
در جریان
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه فاضلاب لنجان مناقصه شماره ۹۲/۲-۲-۹۸
در جریان
خرید دستگاه یون کروماتوگرافی مناقصه شماره ۹۱-۲-۹۸
در جریان
خط انتقال آب از اتوبان آزادگان تا شهرک صنعتی بزرگ اصفهان منطقه شاهین شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۸۸-۲-۹۸
در جریان
اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح منطقه دو مناقصه شماره ۸۷-۲-۹۸
در جریان
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه صفائیه مبارکه (دومرحله ای) مناقصه شماره ۸۶-۲-۹۸
در جریان
ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به مورچه خورت و شهرکهای صنعتی مورچه خورت و علویجه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۳/۲-۲-۹۸
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه سمیرم مناقصه شماره ۸۹-۲-۹۸
در جریان
انجام عملیات خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین مناقصه شماره ۶۴/۲-۲-۹۸
در جریان
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر ۴۰۰ میلیمتر شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه یک مرحله ای شماره ۷۶/۲-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده) یک مرحله ای «احداث سوله، محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۲ دهاقان» شماره ۸۵-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) تهیه، ساخت، حمل، نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی، الکتریکی، کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار شماره ۶۶/۲-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه شیر سوزنی به همراه اتصال لغزان ۵۰۰میلیمتری ، محرک پنوماتیک برای ۴ فیلتر و ۲۶ دستگاه محرک های برقی جهت منطقه گلپایگان شماره ۴۹/۲-۱-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یک دستگاه شیر سوزنی به همراه اتصال لغزان ۴۰۰میلیمتری و ۳۵ دستگاه محرک های برقی تصفیه خانه آب خوانسار شماره ۴۸/۲-۱-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار )) شماره ۵۵/۲-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات ابزار دقیق تصفیه خانه های خوانسار و گلپایگان شماره ۵۲/۲-۱-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات شبکه تله متری خط آبرسانی منطقه گلپایگان و خوانسار شماره ۵۱/۲-۱-۹۸
در جریان
حفظ و نگهداری فضای سبز اداره مرکزی،چشمه توتی،کارخانه لوله سازی تصفیه خانه آب باباشیخعلی، چاههای فلمن، تصفیه خانه های فاضلاب شمال،جنوب،سپاهانشهر واداره،تصفیه خانه فاضلاب،ایستگاه پمپاژ و منابع آب بهارستان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۸-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح خط فاضلاب منطقه شاهین شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۹-۱-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش مخزن هوایی آب شهر افوس شماره ۸۳-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
خرید یک دستگاه روغن گیر کمپرسور ازن زنی مناقصه شماره ۸۲-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات رسیدگی به حوادث آب منطقه لنجان مناقصه شماره ۸۱-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری منطقه برخوار مناقصه شماره ۸۰-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خریددو دستگاه تابلو راه انداز درایوی شماره ۸۴-۱-۹۸
منقضی شده
اسناد مناقصه پیشنهاد (RFP) و پیشنهاد قیمت به منظور ارائه خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) مناطق شش گانه شهر اصفهان شماره ۳۰۴-۴-۹۷ اصلاحیه
در جریان
ترمیم آسفالت و نوارهای حفاری در سطح منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره ۷۴-۱-۹۸
منقضی شده
ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به مورچه خورت و شهرکهای صنعتی مورچه خورت و علویجه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۳-۱-۹۸
منقضی شده
لوله گذاری آب توسعه خط آبرسانی به شهرک صنعتی گلستان وزوان شهر شاهین شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۷۲-۱-۹۸
منقضی شده
برآوردآسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره ۷۱-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ((محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۳ دهاقان )) شماره۴۵/۲-۱-۹۸
منقضی شده
مناقصه :خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار C250 90 كيلوئي و D400 100 كيلوئي مناقصه شماره ۷۷-۱-۹۸
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر ۴۰۰ میلیمتر مناقصه شماره ۷۶-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید سه دستگاه تابلو راه انداز تک ضرب و کابل مناقصه شماره ۷۵-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره ۶۹-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار :۲۰۰ و ۲۵۰میلیمتر جهت شهردهق نجف آباد مناقصه شماره ۶۸-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خریدلوله فولادی قطر ۵۰۰ میلیمتر جهت منطقه فولادشهر مناقصه شماره ۶۷-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای((اجرای عملیات آسفالت تصفیه خانه فاضلاب شهر اژیه)) شماره ۷۰-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده)تهیه، ساخت ،حمل، نصب،آزمایش ، راه اندازی و بهره برداری تجهیزات مکانیکی،الکتریکی،کنترل و ابزار دقیق و کلیه عملیات ساختمانی طرح آبگیر شناور طرح آبرسانی به شهر خوانسار (مناقصه شماره ۶۶-۱-۹۸)
منقضی شده
تهیه وتکمیل ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه شماره۳ لنجان (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۶۲-۱-۹۸ اصلاحیه ها
منقضی شده
اصلاح شبکه کلکتور اصلی فاضلاب خیابان مصلی منطقه چهار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۶۵-۱-۹۸
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان مناقصه شماره ۶۳-۱-۹۸
منقضی شده
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب شهر زاینده رود (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۶۱-۱-۹۸
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۶۰-۱-۹۸
منقضی شده
خريد ۴۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۳۸/۲-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((ااجرای عملیات کارهای سازه ای تصفیه پیشرفته (uf) تصفیه خانه فاضلاب چادگان)) شماره ۵۷-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار)) شماره۵۵-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرک ولیعصر شهر دهق)) شماره۳۲/۲-۱-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین مناقصه شماره ۶۴-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک تاسیسات آبرسانی گلپایگان شماره ۵۹-۱-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو