امروز : ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۰
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب شهر نطنز)) شماره ۱۸۰/۲-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر شماره ۱۷۷/۲-۳-۹۸
در جریان
عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ، مدیریت بهره برداری ، قرائت کنتور و خدمات عمومی منطقه خوانسار مناقصه شماره ۱۸۲/۲-۳-۹۸
در جریان
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۵۹/۳-۳-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر های میمه و وزوان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۷/۴-۳-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه فاضلاب شهر های گلدشت و کهریزسنگ در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۰/۳-۳-۹۸
در جریان
عملیات لوله گذاری کلکتور اصلی فاضلاب ایمانشهر تا تصفیه خانه فولادشهر منطقه فلاورجان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۹-۳-۹۸
در جریان
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان مصلی منطقه چهار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۸-۳-۹۸
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب مسیر نیروگاه برق اسلام آباد شهر درچه منطقه خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۷-۳-۹۸
در جریان
ترمیم و بازسازی دیوار ضلع شمالی تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر مناقصه شماره ۱۹۶-۳-۹۸
در جریان
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه چهار مناقصه شماره ۱۹۵-۳-۹۸
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۳-۳-۹۸
در جریان
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۵-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۶-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۴-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (( لوله گذاری فاضلاب منطقه شهرضا )) شماره ۱۹۴-۳-۹۸
در جریان
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب محله فیلرگان منطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۹۰-۳-۹۸
در جریان
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب محله چم رود منطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۹-۳-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب محله اردال منطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۸-۳-۹۸
در جریان
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۹۲-۳-۹۸
در جریان
عملیات بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جرقویه مناقصه شماره ۱۶۵/۳-۳-۹۸
در جریان
بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدونشهر مناقصه شماره ۱۵۳/۳-۳-۹۸
در جریان
اجرای خط انتقال ورودی و خروجی ایستگاه پمپاژ فاضلاب محله دهنو منطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۹۱-۳-۹۸
در جریان
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره ۱۶۴/۳-۳-۹۸
در جریان
احداث سازه دانه گیر و ساختمان بلوئر تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۴/۴-۳-۹۸
در جریان
اجرای GIS مشترکین و تأسیسات آب و فاضلاب منطقه سمیرم استعلام شماره ۱۱۲/۲-۲-۹۸
در جریان
اجرای GIS مشترکین و بروزرسانی تأسیسات آب و فاضلاب شهر کوهپایه استعلام شماره ۳۹/۴-۱-۹۸
در جریان
اجرا و پیاده سازی GIS مشترکین و تأسیسات آب منطقه بادرود استعلام شماره ۱۳۸-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار )) شماره ۵۵/۸-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب محله آشجرد شهر داران» شماره ۱۸۷-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای عملیات شبکه فاضلاب منطقه شهرضا)) شماره ۱۸۶-۳-۹۸
در جریان
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه لنجان مناقصه شماره ۱۸۳-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب ، مدیریت بهره برداری ، قرائت کنتور و خدمات عمومی منطقه خوانسار مناقصه شماره ۱۸۲-۳-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه کوهپایه مناقصه شماره ۱۷۶-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله کاویان منطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۵-۳-۹۸
در جریان
اجرای عملیات لوله گذاری شبکه فاضلاب محله مهرانجان منطقه فلاورجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۴-۳-۹۸
در جریان
عملیات تخریب و ساخت سقف مخزن آب ۱۰۰۰ متر مکعبی بادرود (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸۱-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۲-۳-۹۸
منقضی شده
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۴-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۵-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۳-۳-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان مزایده تامین مالی، احداث ، بهره برداری و انتقال شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر های میمه و وزوان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۵۷/۳-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((اجرای شبکه و نقاط انفصال خط انتقال فاضلاب شهر نطنز)) شماره ۱۸۰-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای لوله گذاری کلکتور فاضلاب حبیب آباد شماره ۱۷۹-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(۴) شماره ۱۷۸-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر شماره ۱۷۷-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی منطقه شهرضا مناقصه شماره ۱۷۵-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی شبکه های فاضلاب در منطقه ۱ اصفهان مناقصه شماره ۱۷۴-۳-۹۸
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه بهارستان مناقصه شماره ۱۷۳-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جرقویه مناقصه شماره ۱۶۵/۲-۳-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو