امروز : ۲۰ آذر, ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۳
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب منطقه ۲ (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۷-۳-۹۸
در جریان
عملیات اپراتوری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ منطقه اردستان مناقصه شماره ۲۳۸-۳-۹۸
در جریان
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب در منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۲۲۱/۳-۳-۹۸
در جریان
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۶-۳-۹۸
در جریان
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۴-۳-۹۸
در جریان
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۴-۳-۹۸
در جریان
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۷-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ادامه خط انتقال آب به نطنز، بادرود و صنایع وابسته منطقه نطنز شماره ۲۲۳/۲-۳-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مبارکه شماره ۲۲۲/۲-۳-۹۸
در جریان
خرید دوربین های مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به چشمه توتی ، پدر شاپ ، چاه های شماره ۴ و ۹ فلمن و فاز دوم ستاد مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۹۳/۳-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه فاضلاب لنجان مناقصه شماره ۹۲/۳-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «خط انتقال آب از تصفیه خانه گلپایگان به شهر گلپایگان» مناقصه شماره ۲۳۵-۳-۹۸
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود قطر ۵۰۰ میلیمتر جهت منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۳۳-۳-۹۸
در جریان
عملیات نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری از تاسیسات شبکه آب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۰-۳-۹۸
در جریان
نظارت کارگاهی بر اجرای نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۳۴-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه فولادشهر مناقصه شماره ۲۳۲-۳-۹۸
در جریان
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۳۱-۳-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره ۲۲۹-۳-۹۸
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره ۲۲۸-۳-۹۸ اصلاحیه
در جریان
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳/۴-۳-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه سه اصفهان مناقصه شماره ۲۲۷-۳-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب جی شیر منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۸/۳-۳-۹۸
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۶-۳-۹۸
در جریان
خط انتقال فاضلاب زیباشهرمنطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۵۵/۳-۲-۹۸
در جریان
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۸-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۸-۳-۹۸
در جریان
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵/۶-۳-۹۸
در جریان
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه مبارکه مناقصه شماره ۱۹۲/۲-۳-۹۸
منقضی شده
ویدئومتری و شستشوی شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهرهای منطقه لنجان مناقصه شماره ۱۸۳/۲-۳-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش اقلام راکد ضایعاتی مستعمل و فرسوده شماره ۲۲۶-۳-۹۸
منقضی شده
خرید ۲۰.۰۰۰ كنتور قطر ۲/۱ اینچ آب شرب مناقصه شماره ۲۲۵-۳-۹۸
منقضی شده
خرید ۱۰.۰۰۰ كنتور قطر ۴/۳ اینچ آب شرب مناقصه شماره ۲۰۹/۲-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات زیر سازی و آسفالت محوطه مسابقات مهارت بختیار دشت مناقصه شماره ۲۲۴-۳-۹۸
منقضی شده
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۳-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای خط انتقال فاضلاب و باقیمانده شبکه جمع آوری محله سورچه منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۴/۶-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ادامه خط انتقال آب به نطنز، بادرود و صنایع وابسته منطقه نطنز شماره ۲۲۳-۳-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتس از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مبارکه شماره ۲۲۲-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب در منطقه خمینی شهر مناقصه شماره ۲۲۱-۳-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی و تکمیل بخشی از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر اردستان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۱۹۳/۳-۳-۹۸
منقضی شده
ترمیم آسفالت و ترانشه هادر سطح منطقه دو اصفهان مناقصه شماره ۲۲۰-۳-۹۸
منقضی شده
لوله گذاری خط انتقال تحت فشار فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه مناقصه شماره ۲۱۹-۳-۹۸
منقضی شده
عملیات لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب نجف آباد(۴) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۸-۳-۹۸
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب جی شیر منطقه یک اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۸/۲-۳-۹۸
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب محله نکو آباد شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۶۸/۵-۳-۹۸
منقضی شده
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۷-۳-۹۸
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار ۲۰۰، ۲۵۰و ۳۱۵میلیمتر جهت شهرفلاورجان مناقصه شماره ۲۱۷-۳-۹۸
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت شهراصفهان مناقصه شماره ۲۱۶-۳-۹۸
منقضی شده
بهره برداری شبکه آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدونشهر مناقصه شماره ۱۵۳/۵-۳-۹۸
منقضی شده
شبکه جمع آوری فاضلاب محله ردان و فیزادان منطقه دو اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۱۴-۳-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو