امروز : ۴ ارديبهشت, ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۹

شما اینجا هستید

آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر نیک آباد در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۲۰/۲-۱-۹۸
در جریان
خط انتقال آب ۶۰۰ جی شیر به بزرگمهرمنطقه یک مناقصه شماره ۲۷-۱-۹۸
در جریان
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۰/۴-۱-۹۸
در جریان
خرید۲ دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه مناقصه شماره ۹/۵-۱-۹۸
در جریان
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۷/۲-۱-۹۸
در جریان
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل)مزایده شماره ۲/۱-۱-۹۸
در جریان
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد ۱۰۵ متر مربع واقع در فولادشهر اطلاعیه شماره ۲۵-۱-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش یک دستگاه آپارتمان به ابعاد ۱۱۶ متر مربع واقع در فولادشهر اطلاعیه شماره ۲۴-۱-۹۸
منقضی شده
خرید دیوار پیش ساخته بتنی اطراف تصفیه خانه آب اصفهان (بابا شیخعلی ) مناقصه شماره ۲۳-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضلاب و خدمات عمومی منطقه بهارستان مناقصه شماره ۲۶/۲-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه گلپایگان مناقصه شماره ۲۲-۱-۹۸
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی آبفا منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۱-۱-۹۸
منقضی شده
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر نیک آباد در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل) مزایده شماره ۲۰-۱-۹۸
منقضی شده
احداث سازه دانه گیر تصفیه خانه فاضلاب شرق اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۸/۲-۱-۹۸
منقضی شده
تهیه تجهیزات و اجرای سامانه حفاظت کاتدیک خطوط انتقال پساب شهر مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۷/۲-۱-۹۸
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محله نهچیر شهر مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۶-۱-۹۸
منقضی شده
ساخت ایستگاه پمپاژ طرح آبرسانی به مورچه خورت مناقصه شماره ۱۵-۱-۹۸
منقضی شده
آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه نجف آباد مناقصه شماره ۱۴-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳-۱-۹۸
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در محدوده منطقه پنج شهر اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای لوله گذاری شبکه فاضلاب محسن آباد برخوار)) شماره ۱۹/۲-۱-۹۸
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومی منطقه لنجان مناقصه شماره ۸-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری آب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه تیران و کرون مناقصه شماره ۵/۲-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه نایین مناقصه شماره ۴/۳-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۰/۳-۱-۹۸
منقضی شده
خرید۲ دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه مناقصه شماره ۹/۴-۱-۹۸
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۷-۱-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای((احداث چهار باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه فلاورجان)) شماره۱۱/۵-۱-۹۸
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری فاضلاب و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب قهدریجان و پمپاژ جعفرآباد منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۳-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب در منطقه ۲ اصفهان مناقصه شماره ۲-۱-۹۸ اصلاحیه
در جریان
نگهداری و تعمیر و بهره برداری از تصفیه آب گلپایگان مناقصه شماره ۶/۲-۱-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
آگهي فراخوان شناسایي سرمایه گذارتامین مالی، احداث و بهره برداری تاسیسات فاضلاب شهر گلپایگان در ازای واگذاری بخشی از پساب حاصله (بیع متقابل)(مزایده شماره ۱-۱-۹۸)
منقضی شده
چاپ و توزیع بسته های قبوض آب بها و اخطاریه های شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۳۲۴-۴-۹۷
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۹۷/۲-۴-۹۷
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت مناطق مختلف مناقصه شماره ۲۹۶/۲-۴-۹۷
منقضی شده
خرید۲ دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه مناقصه شماره ۲۸۲/۳-۴-۹۷
منقضی شده
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت جهت مناطق پنجگانه شهر اصفهان مناقصه شماره ۱۴۹/۱۰-۴-۹۷
منقضی شده
لوله گذاری شبکه فاضلاب محسن¬آباد منطقه برخوار(با¬ ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۲۳-۴-۹۷ اصلاحیه
منقضی شده
احداث ایستگاه مشترک پمپاژ فاضلاب اسماعیل ترخان شهر مبارکه و دیزیچه(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۲۸۱/۲-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۷۶/۳-۴-۹۷
منقضی شده
احداث چهار باب ساختمان تاسیسات چاه آب شرب منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۲۶۳/۴-۴-۹۷
منقضی شده
اجرای لوله گذاری مسیر آبرسانی به باغبهادران و اجرای لوله بطرف شیرخانه باباشیخعلی منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۴۹/۴-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات بهره برداری تعمیر نگهداری و نگهبانی از تصفیه خانه فاضلاب نجف آباد مناقصه شماره ۳۲۲-۴-۹۷
منقضی شده
تعمیر، نگهداری نگهبانی از ایستگاههای پمپاژ صفائیه و کرکوند و دهنو مبارکه مناقصه شماره ۳۲۱-۴-۹۷
منقضی شده
خرید دوربین های مدار بسته ، تجهیزات شبکه و متعلقات مربوط به چشمه توتی ، پدر شاپ ، چاه های شماره ۴ و ۹ فلمن و فاز دوم ستاد مرکزی شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره ۳۲۰-۴-۹۷
منقضی شده
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه لنجان در محدوده تصفیه خانه فاضلاب لنجان مناقصه شماره ۳۱۹-۴-۹۷
منقضی شده
خرید و اجرای سامانه هوشمند نظارت تصویری منطقه مبارکه در محدوده تصفیه خانه فاضلاب مبارکه و ایستگاه های پمپاژ جدید الاحداث مناقصه شماره ۳۱۸-۴-۹۷
منقضی شده
مزایده فروش درختان آفت زده و خشکیده در محوطه های فضای سبز تصفیه خانه های آب و فاضلاب ، انبار چشمه توتی ، کارخانه لوله سازی و چاه فلمن شماره ۳۱۷-۴-۹۷
منقضی شده
عملیات اجرائی رسیدگی به حوادث ، تعمیرات ، نگهداری از شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۳۱۵-۴-۹۷
منقضی شده
نگهداری و تعمیر و بهره برداری از تصفیه آب گلپایگان مناقصه شماره ۳۱۰-۴-۹۷
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو