امروز : ۲ بهمن, ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۷
شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

شما اینجا هستید

عملیات مدیریت بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب منطقه اردستان مناقصه شماره ۲۷۲-۴-۹۸
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب و خدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره ۲۷۱-۴-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه۱اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۷۰-۴-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۶ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۹/۳-۴-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۵ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۸/۳-۴-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۲ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۷/۳-۴-۹۸
در جریان
فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان مزایده عمومی شماره ۲۵۹/۲-۴-۹۸
در جریان
تکمیل اجرای سوله دستگاه های هوادهی تصفیه خانه شمال مناقصه شماره ۲۴۶/۳-۴-۹۸
در جریان
اجرای آببند و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۵/۳-۴-۹۸
در جریان
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۷-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب محله قلعه فروشان خمینی شهر شماره ۲۴۰/۳-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مبارکه شماره ۲۲۲/۴-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای «اصلاح شبکه آب مبارکه» شماره ۲۶۹-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید لوله فولادی اسپیرال ، قطراسمی ۴۰۰ میلیمتر شماره ۲۶۸-۴-۹۸
در جریان
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC جهت شرکت آب و فاضلاب اصفهان مناقصه شماره ۲۶۷-۴-۹۸
در جریان
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۹۹/۴-۴-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۶۶-۴-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب منطقه چهار اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۶۵-۴-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۶۴-۴-۹۸
در جریان
اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح منطقه دو اصفهان مناقصه شماره ۲۶۳-۴-۹۸
در جریان
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان امام خمینی و شهیدان کاظمی منطقه پنج (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۲/۲-۴-۹۸
در جریان
احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۰/۲-۴-۹۸
در جریان
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان مناقصه شماره ۱۴۰/۱۱-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار ۹۰ و ۱۱۰ میلیمتر جهت مناطق مختلف شماره ۲۶۲-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور آب شرب قطر۱/۲ اینچ شماره ۲۵۸-۴-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای «احداث ایستگاه پمپاژ کشتارگاه صنعتی نجف آباد» شماره ۲۶۱-۴-۹۸
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه سمیرم مناقصه شماره ۲۶۰-۴-۹۸
منقضی شده
تکمیل اجرای سوله دستگاه های هوادهی تصفیه خانه شمال (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۶/۲-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای آببند و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۵/۲-۴-۹۸
منقضی شده
احداث یک باب ساختمان دو طبقه با مساحت زیر بنای حدود۱۰۰ متر مربع در محدوده شهر اصفهان مناقصه شماره ۲۰۱/۶-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب ملک آباد باغبهادران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۰۰/۶-۴-۹۸
منقضی شده
مزایده فروش درختان آفت خورده محوطه چاه درب قلعه گلپایگان شماره ۲۵۹-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۶ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۹/۲-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۵ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۸/۲-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه ۲ اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۷/۲-۴-۹۸
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار۶۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر جهت شهرفلاورجان مناقصه شماره ۲۵۵-۴-۹۸
منقضی شده
خط انتقال آب از اتوبان آزادگان تا شهرک صنعتی بزرگ اصفهان منطقه شاهین شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۴-۴-۹۸
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۳-۴-۹۸
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان امام خمینی و شهیدان کاظمی منطقه پنج (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۲-۴-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۱-۴-۹۸
منقضی شده
احداث خاکریز موقت و لوله گذاری فاضلاب در عرض رودخانه شهر دیزیچه منطقه مبارکه(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۵۰-۴-۹۸
منقضی شده
تکمیل اجرای سوله دستگهای هوادهی تصفیه خانه جنوب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۴۴/۲-۴-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
حصار کشی اطراف و احداث ساختمان اداری آبفا مهاباد اردستان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۴۰/۱۰-۴-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور در منطقه لنجان مناقصه شماره ۲۵۷-۴-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه ۳ اصفهان مناقصه شماره ۲۵۶-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه بوئین و میاندشت مناقصه شماره ۲۴۳/۲-۴-۹۸
منقضی شده
عملیات شستشو و لایروبی، تعمیر و تعویض، ویدئومتری (CCTV) در مدار بهره برداری شبکه های فاضلاب منطقه خمینی شهر (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۲۲۹/۳-۴-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (فشرده) احداث پکیج تصفیه فاضلاب مسکن مهر و نوبنیاد شهر تودشک به روش EPC مناقصه شماره ۲۳۹/۲-۴-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب محله قلعه فروشان خمینی شهر مناقصه شماره ۲۴۰/۲-۴-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال فاضلاب شهر طالخونچه مبارکه مناقصه شماره ۲۲۲/۳-۴-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو
نرم افزار CRM آریا