امروز : ۲۶ مرداد, ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸

شما اینجا هستید

رسیدگی به حوادث شبکه آبرسانی (تعمیرات انشعاب،لوله اصلی) نجف آباد مناقصه شماره ۱۳۸-۲-۹۸
در جریان
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره ۱۳۷-۲-۹۸
در جریان
نصب و اصلاح انشعاب آب و فاضلاب منطقه نجف آباد مناقصه شماره ۱۳۶-۲-۹۸
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰/۵-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا شماره ۱۰۲/۳-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کارهایی سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار شماره ۵۵/۵-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای خط انتقال و بخشی از شبکه فاضلاب شهر چادگان)) شماره ۱۲۳-۲-۹۸
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی قطر ۲۵۰ میلیمتر با اتصالات مناقصه شماره ۱۳۵-۲-۹۸
در جریان
خریدیک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه (تصفیه خانه آب اصفهان ) مناقصه شماره ۱۱۴/۳-۲-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب روستای زوان منطقه یک(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳۴-۲-۹۸
در جریان
کلکتور شبکه فاضلاب قهی منطقه هرند (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳۳-۲-۹۸
در جریان
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴/۲-۲-۹۸
در جریان
احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محله بیستجان شهر زاینده رود منطقه لنجان(دو مرحله ای) مناقصه شماره ۱۱۰/۲-۲-۹۸
در جریان
آگهی فراخوان خرید ۱۰.۰۰۰ كنتور قطر ۱/۲ اینچ آب شرب شماره ۱۱۹/۲-۲-۹۸
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن در اقطار ۳۱۵ ، ۳۵۵، و ۴۰۰ میلیمتر مناقصه شماره ۱۲۷-۲-۹۸ اصلاحیه
در جریان
خرید لوله فولادی در اقطار ۲۰۰و ۳۰۰ میلیمتر مناقصه شماره ۱۲۶-۲-۹۸ اصلاحیه
در جریان
خريد ۴۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۳۸/۶-۲-۹۸
در جریان
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه دو شهر اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳۲-۲-۹۸
در جریان
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب شهر زاینده رود حد فاصل محله بیستجان تا ایستگاه پمپاژ منطقه لنجان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳۱-۲-۹۸
در جریان
توسعه شبکه فاضلاب منطقه پنج اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۳۰-۲-۹۸
در جریان
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۹-۲-۹۸
در جریان
لوله گذاری شبکه فاضلاب شهر زیبا شهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۸-۲-۹۸
در جریان
احداث بخش دوم شیرخانه ایمانشهر منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۱۱/۳-۲-۹۸
در جریان
خرید لوله U-PVC فاضلابی در اقطار ۱۱۰ ، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر پوش فیت مناقصه شماره ۱۲۲-۲-۹۸
منقضی شده
خریدیک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه (تصفیه خانه آب اصفهان ) مناقصه شماره ۱۱۴/۲-۲-۹۸
منقضی شده
باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرهای زرین شهر و چمگردان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۵-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش سوم خط انتقال فاضلاب زیباشهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۴-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات تکمیلی ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه خانه صفائیه مبارکه(دومرحله ای) مناقصه شماره ۸۶/۴-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای((اجرای خط انتقال و بخشی از شبکه فاضلاب شهر چادگان)) مناقصه شماره ۱۲۳-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لوله گذاری فاضلاب بلوار جانبازان و بلوار قانع واقع در شهرضا شماره ۱۰۲/۳-۲-۹۸
در جریان
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات کارهای سازه ای ایستگاه پمپاژ فاضلاب علی آباد منطقه برخوار شماره ۵۵/۵-۲-۹۸
در جریان
عملیات بهره برداری و تعمیر و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان مناقصه شماره ۹۰/۴-۲-۹۸
منقضی شده
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ((محوطه سازی و آسفالت ایستگاه پمپاژ شماره ۳ دهاقان)) شماره ۴۵/۵-۲-۹۸
منقضی شده
آگهی فراخوان خرید ۱۰.۰۰۰ كنتور قطر ۲/۱ اینچ آب شرب شماره ۱۱۹-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات لوله گذاری قسمتی از شبکه فاضلاب شهر نجف آباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۲۱-۲-۹۸
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری منطقه یک مناقصه شماره ۱۱۷-۲-۹۸
منقضی شده
احداث بخش دوم شیرخانه ایمانشهر منطقه فلاورجان مناقصه شماره ۱۱۱/۲-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۹/۳-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه فاضلاب روشن دشت منطقه یک(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۹۵/۳-۲-۹۸
منقضی شده
انجام عملیات خدمات مشترکین منطقه لنجان مناقصه شماره ۱۲۰-۲-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
مزایده فروش کنتورهای برنجی اسقاطی شماره ۱۱۸-۲-۹۸ اصلاحیه
منقضی شده
خرید ۴ دستگاه الکتروپمپ لجن کش مستغرق ۸ و ۱۲ اینچ جهت تصفیه خانه لنجان مناقصه شماره ۱۱۲/۲-۲-۹۸
منقضی شده
خريد ۳۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مناقصه شماره ۶۰/۴-۲-۹۸
منقضی شده
خريد ۴۰ تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب شهر اصفهان مناقصه شماره ۳۸/۵-۲-۹۸
منقضی شده
بهره برداری (اپراتوری) و نگهداری و تعمیرات مخازن و ایستگاه های پمپاژ هزار جریب، ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت، سه راه سیان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره۱۱۶-۲-۹۸
منقضی شده
خریدیک دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ مبارکه (تصفیه خانه آب اصفهان ) مناقصه شماره ۱۱۴-۲-۹۸
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار قطر ۵۰۰ میلیمتر مناقصه شماره ۱۱۳-۲-۹۸
منقضی شده
اجرای بخش دوم خط انتقال فاضلاب زیبا شهر منطقه مبارکه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۱۵-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه سه اصفهان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره ۱۰۵/۲-۲-۹۸
منقضی شده
عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی منطقه دومناقصه شماره ۱۰۴/۲-۲-۹۸
منقضی شده

صفحات

آب و فاضلاب استان اصفهان در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان می‌باشد.(استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع بلامانع است)

طراحی و پیاده سازی دیتا پردازش سپانو